Използването на СУПТО (система за управление на продажби в търговски обект) няма да улесни вашата работа!

Използването на СУПТО (система за управление на продажби в търговски обект) няма да улесни вашата работа!

Използването на СУПТО (система за управление на продажби в търговски обект) няма да улесни вашата работа, а напротив, ще я усложни повече и ще ви въвлече в досадни административни тежести и огромен набор от отговорности, чиито неспазвания са подплатени със солидни и непосилни глоби.

Въпреки това ФОРНЕКСТ ЕООД полага усилия за създаване и регистриране на СУПТО, за определена част от функционалностите, свързани с регистриране на продажбите, като отделен модул. Модулът на практика се приравнява на POS (Point Of Sales) система. Това е моделът, определен в Наредба Н-18 и няма начин той да бъде по-различен от описаното „задание“ в Приложение 29 от наредбата.

 

Въпреки възможността за възползване от ситуацията и осъзнаването, че от промените в Наредба Н-18 софтуерните фирми може да спечелим повече, твърдо и отговорно заявявам неодобрението си към всичко, което се случва с опитите да се наложи подобна свръхрегулация. Затова споделям виждането, че при възможност е по-добре да се избегне удара на Н-18 върху вашия бизнес.

Искам да подчертая, че не крия възмущението си от промените в Н-18, но споделям тезата за стремеж към подобряване събираемостта на данъците, защото в противен случай всички се оказваме губещи. Въпросът е това да се прави интелигентно и с мисъл, така че да не удря светлия бизнес за сметка на сивия и с цел намаляване работата на проверяващите.

В стремежа да се създаде нещо гениално с Н-18 се показва крайна некомпетентност и неразбиране за това как се създават софтуерни продукти за бизнеса и как се погазват всички практики, които са модел и етикет при проектирането на информационни системи.

Освен това целенасочено се прикриват последствията, които ще ударят всеки нормално съществуващ бизнес модел различен от моделът на използване на класическите POS (Point Of Sales) системи. Което не значи, че POS системите са нещо лошо - просто не са приложими за управление на всички бизнес модели.

Защо Н-18 ще пречи на бизнеса ви в случай, че решите да използвате СУПТО?

Невъзможност за използване на друг софтуер освен СУПТО в търговския обект

Имайте предвид, че в търговския обект нямате право да използвате какъвто и да било друг софтуер, който не е регистриран като СУПТО в НАП и чрез който може, дори и хипотетично, да се обработва информация свързана с количества, цени, стоки или услуги. Не може да се използват и модули от основната интегрирана система, за които може да се подразбере, че евентуално дублират функционалността на продажбите. Тоест, тези модули се премахват, ако ще се използва СУПТО. Това означава например, че дори Excel таблици не могат да се ползват в търговския обект, ако в тях има някаква информация, свързана с цени и количества.

Невъзможност за тестване на нов софтуер

В търговския обект може да се работи само с регистрирана СУПТО и не се предоставя възможност за организиране на тестова среда с цел изпробване на друг софтуер за управление на продажби. Тоест, ако искате да смените софтуера се хвърляте на сляпо към новия софтуер и започвате работа мигновено без обучение и тестване в реална среда. Също така, ако решите да изтеглите безплатен софтуер или софтуер, предоставящ пробен период, който може да се отчете като система за управление на продажби, това не е позволено.

Без право за отпечатване на документи

Заради една клауза от наредбата, свързана със забраната за отпечатването на документ, който наподобява служебен бон се налага ограничението да се разпечатват документи дори и на А4 формат, чието съдържание фигурира информация за количества, цени, стоки или услуги. В това число влизат оферти, заявки, проформи фактури и т.н. Дори някъде някой от НАП да е дал друго разяснение тези, които одобряват (направо лицензират) софтуерните продукти връщат регистрацията при наличие на подобна функционалност. Това означава, че през СУПТО не може да се отпечатват оферти преди продажбата да бъде приключена, което обезсмисля този процес. В други наредби, обаче, част от бизнеса е задължен да предостави на клиента предварителна оферта. Това е противоречие между две наредби, но на кого му пука?

Регистриране на продажби с плащане по банка също изискват свързан касов апарат

Независимо от това, че продажбите, които ще бъдат платени по банков път нямат изискване за издаване на фискален бон, тяхното регистриране в софтуера задължително изисква да има свързан касов апарат и преди да се регистрира такава продажба да се провери статуса на свързаното устройство и ако статусът потвърди, че фискалното устройството е готово, чак тогава се дава възможност за регистриране на продажбата, която ще се плаща по банка. Това означава, че ако работите от вкъщи или някъде сте на място при клиент и веднага се налага да му регистрирате продажба и да му издадете документ, на базата на който да ви извърши плащане по банка, това не може да се направи без да имате връзка към касов апарат в конкретния момент.

Осакатяване на възможностите на софтуера

Поради изискванията на псевдозаданието към софтуера за управление на продажбите (СУПТО), които са описани в Приложение 29 от Наредба Н-18, и най-вече заради клаузата за дублираща функционалност, целият софтуерен продукт, не само модулът, трябва да бъде максимално орязан, така че всичко, което може да се отчете като продажба, то трябва да минава през модула, регистриран като СУПТО. Привеждането на целия софтуер, с всички удобни включени функционалности, на практика е невъзможно или, ако е, то е изключително трудна и непосилна задача, която в крайна сметка ще доведе до орязване на възможности.

Спиране на работа със софтуера при липса на интернет връзка и връзка с фискално устройство

Заради изискването за постоянна проверка на точно време софтуерът се нуждае от постоянна връзка с интернет. Това означава, че СУПТО не може да се ползва в обекти, където нямате достъп до интернет. Тоест няма да може да регистрирате или да приключите продажба при липса на връзка към интернет. Същото важи и ако нямате връзка с фискално устройство в момента на регистриране и приключване на продажбите.

Поддържане на архиви и работеща среда за период от 11 години назад

От моментът, в който се започне работа със СУПТО веднага се присвоява и задължението за съхраняване на базата данни за 11-годишен период. Освен това, по никакъв повод и без възможност за оправдаване, не се допуска загуба на данни. Дори и при загуба само за един ден следват солидни глоби. Това означава, че за всяка използвана СУПТО ползвателят е длъжен да съхранява данните в продължение на 11 години и дори да сте се отказали да работите със съответната СУПТО, или решите да смените софтуера, поддръжката остава в сила, защото на одиторите трябва да им се осигури незабавен достъп до данните и справките от системата в момента на проверка. Това логично води до допълнителни ИЗЛИШНИ разходи за вас.

Деклариране на всяка версия

При използване на СУПТО сте задължени да подадете декларация през електронен портал на НАП, предназначен за тази цел. Попълването на декларацията е труден и доста объркващ процес. Ще ви е необходима помощ от специалист. Тази процедура се повтаря всеки път, когато производителят на софтуера ви инсталира нова версия на продукта. Това е административна тежест, която не може да бъде прескочена по никакъв начин, в случай че решите да използвате СУПТО.

Деклариране на всички обикновени принтери във вашия търговски обект

При подаване на декларацията се декларират всички налични принтери (обикновени, не фискални), както и се декларира тяхното местонахождение. При смяна на мястото или закупуване на нов принтер или каквото и да е друго печатащо устройство е необходимо да се подаде отново коригираща декларация. С две думи: местиш принтер - подаваш декларация; купуваш принтер - подаваш декларация: изхвърляш принтер -подаваш декларация.

Без гаранции за конфиденциалност

Въпреки че при регистриране и описанието на СУПТО от НАП се изисква предоставянето на информация само за модулите, свързани с продажбите, това не е точно така. В СУПТО по Наредба Н-18 задължително се дава достъп до определен набор от справки, описани в “Приложение 29“. Тези справки са свързани предимно с информация за направени продажби, плащания, номенклатури на стоки, действия на потребителите и т.н. Всеки проверяващ може да експортира във файл данните от тези справки и да ги вземе със себе си. Освен това на проверяващите им се дава правото да използват отделен софтуер, предоставен от фирмата производител на софтуерния продукт, с който одиторите могат да направят връзка до базата данни и да изтеглят в структуриран вид данните от всички таблици на вашата система. Абсолютно всички данни. Не се интересуват единствено от лични данни на физически лица, но това също трудно може да бъде изпълнено, като изискване. Разбира се, никой не може да ви даде гаранция за това, че тези данни няма да попаднат в ръцете на конкурентни фирми или на недоброжелатели, които могат да злоупотребят с тях.

 

Това са само малка част от неудобствата, с които всеки трябва да се сблъска при решение да се използва СУПТО. За съжаление, някои няма да имат избор и ще трябва да го направят. За тези, които могат да се отърват от тази тежест не мисля, че трябва да има колебание. Преценете сами.

За софтуерните фирми обслужването на българския пазар се оказва също отговорност и тежест без съответната възвращаемост. Освен това, следствие на промените в Н-18 всички софтуерни компании, които предлагат продукти на българския пазар ще си навлекат и гнева на своите клиенти, тъй като попадат в омагьосан кръг. От една страна клиентите ще искат функционалност, а от друга страна Наредба Н-18 ще казва това ДА, това НЕ. И за още по-приятно изживяване неудобството ще трябва да се заплати от клиента, при това на солена цена.

ФОРНЕКСТ ЕООД винаги е създавал софтуерни решения, които да предлага на българския пазар на достъпна цена с много възможности. За съжаление, създалата се ситуация ще ни принуди постепенно напускане на този пазар, тъй като унижението, което държавата налага като правила е нетърпимо и не може да си позволим да свалим качеството на софтуерните ни продукти за сметка на нечии нарцистични интереси.

Все пак, на този етап все още имаме надежда, че ще се намери разумно решение и не сме се отказали да обслужваме нашите клиенти. Правим всичко по силите си.

 

В. Йорданов