Поддръжка

ФОРНЕКСТ ЕООД предлага поддръжка на софтуерните си продукти за всички клиенти, които са закупили и ползват нашите програми. Целта на поддръжката е да се осигурява системна помощ при необходимост в случаите, когато клиентите се сблъскат с нерешими за тях затруднения в работата със закупените продукти. Поддръжката се изразява в действия свързани с необходимостта от отделянето на определено време, от страна на ФОРНЕКСТ ЕООД, за извършване на услугата. Това може да бъдат: разговори по телефона, кореспонденция, инсталиране и конфигуриране на съответните софтуерни продукти, помощ при невъзможност за стартиране и работа с продуктите, преместване на продуктите от една работна станция на друга, обучение за работа с продуктите, инсталиране на нови версии, архивиране на данни, възстановяване на данни (при възможност), софтуерни разработки и всички останали действия свързани с отделяне на определено време от страна на ФОРНЕКСТ ЕООД за осъществяване на поддръжка.

Всеки клиент може да ползва поддръжка само срещу допълнително заплащане, което е различно от стойността на софтуерните продукти. Поддръжката се извършва от упълномощен специалист.

Правото за ползване на поддръжка се предоставя със закупуване на предплатени пакети с включени определени часове или със сключване на договор за поддръжка за определен период от време на база месечен абонамент.

Клиентите, които нямат закупени ваучери или нямат сключен договор за поддръжка може да ползват услугите за поддръжка и по-специално системна помощ чрез отдалечен достъп или посещение на място при клиента, като цените са описани в менюто „Ценоразпис на услуги“.

Този тип поддръжка е различна от гаранцията, която се дава при закупуване на софтуерните продукти, тъй като тя е предмет на съпътстващи дейности при използване на софтуерните програми, а гаранцията покрива само отстраняването на грешки в програмния код на съществуващите модули в продуктите.

Как се осъществява поддръжката?

Чрез отдалечен достъп

Това е най-разпространеният начин за осъществяване на поддръжка. Той е за предпочитане, тъй като чрез него може да се реагира възможно най-бързо и отнема най-малко време. За осъществяване на този тип поддръжка ние използваме програмите за отдалечен достъп Team Viewer и AnyDesk.

Изтеглете от тук нашето специално копие-клиент на TeamViewerQS за осъществяване на отдалечена поддръжка

Изтеглете от тук нашия специално копие-клиент на TeamViewerQS за осъществяване на отдалечена поддръжка

 

Чрез посещение на място

Посещението на място се практикува в случаите, когато отдалечения достъп не позволява да се реши даден проблем или ако изрично клиентът пожела този тип поддръжка. Този тип поддръжка е възможен само за територията на гр. София. Осъществяването на поддръжка по този начин изисква предварителна уговорка и уточнение на ден и час за посещение. В случай, че се използва предплатен пакет или абонамент с включени часове минималното време, което се отчита в този случай е 3(три) часа.