Софтуерни продукти

ФОРНЕКСТ ЕООД представя своите собствено разработени софтуерни продукти.

Програма за автосервиз GVCarService-2

Програма за автосервиз GVCarService-2

GV Car Service 2 е софтуерен продукт за управление на автосервизна дейност. Програмата е проектирана с идеята да предостави лесен и удобен начин за регистриране на ремонти извършвани в един автосервиз и да съхранява историята на всеки автомобил постъпил един или повече пъти за ремонт. Предоставени са основни възможности, които придават олекотен вид на софтуерния продукт. Това го прави достъпен и лесен за работа и същевременно ценен с информацията, която предоставя за извършените ремонти. Програмата е подходяща за автосервизи, авто бояджийски сервизи, сервиз за монтиране на Car Audio и алармени системи, сервиз за автогазови уредби и други. Вижте още някои от основните функции, които се предоставят на потребителя:

Цена: 348 лв. /година Виж повече
Складов софтуер GVStorePRO

Складов софтуер GVStorePRO

GVStorePRO е гъвкав складов софтуер, създаден да обслужва фирми, които упражняват търговска дейност, както на дребно така и на едро. GVStorePRO е складова програма, която е разработена с цел да обслужва възможно най-голям набор от специфични изисквания свързани с конкретни типове търговски дейности. Особено подходяща е за обслужване на търговия с електронни компоненти, компютри, резервни части, техника, мобилни телефони, едра бяла техника, дребна електроника, аксесоари и още много други. Складовият софтуер ви предоставя голям брой вградени модули на възможно най-достъпна цена. С него може да обхванете всички важни процеси свързани с упражняване на търговската дейност без ограничения, може да издавате счетоводни документи, като: фактури, складови разписки, протоколи, гаранционни карти, кредитни известия и т.н. Може да следите реално състоянието на складовата дейност и отделно на счетоводните документи, касови и банкови наличности, като всичко това е свързано в един продукт на една цена. Софтуерният продукт е свързан и с други наши продукти за: сервизна, автосервизна и монтажна дейност. Подготвена е и връзка с финансово-касов модул. Предлагаме и директно свързан онлайн магазин чийто административен панел за управление на данните e вграден в самия складов софтуер, а поръчките се приемат и обработват директно също през него.
Постоянно развиваме и предоставяме обновления с всичко ново в рамките на закупения пакет за ползването на складовата програма GVStorePRO. Предлагаме и възможност за доработване по желание на клиента в случаите, когато се налага да се включи нещо специфично и важно за дейността, която извършвате.

Цена: 408 лв. /година Виж повече
Софтуер за сервиз GVServicePRO

Софтуер за сервиз GVServicePRO

Софтуерът за сервиз GVServicePRO е създаден специално, за да обслужва клиенти със сервизната дейност. Разработван и усъвършенствана в процес на много години, той се превърна в мощен продукт, който е в състояние да обхване почти всички дейности свързани с обслужването на процесите в един сервизен център. Подходящ е за сервизи, които извършват гаранционни и извънгаранционни ремонти на черна и бяла техника, мобилни телефони (Smart phone), таблети, компютри и компютърна техника, банкови броячни машини и всички останали дейности, чиято специфика е свързана с ремонтиране на някакъв вид техника.

Тази версия на сервизния софтуер може да бъде внедрена лесно и успешно да обхваща и обслужва всички процеси в големи сервизни центрове, които разполагат с много отделни сервизи в цялата страна. Достъпът до данните е изцяло в онлайн режим и по всяко време, от всяка точка с работно място, на което е инсталиран продуктът може да се упражнява пълен контрол върху дейността на сервиза.

Дава възможност за проследяване на процесите по приемане на нови ремонти, заявяване на части, следене статусите на ремонтните поръчки, създаване и използване на ценова листа за вложен труд по ремонти, обвързване на дейностите по ремонтите с техници, ставки за изчисляване на изработен труд, вложени части от склад, приключване и отчитане на ремонтите. Предоставена е и възможност за създаване на отчети за извършени ремонти от отделните сервизни центрове, които са част от цялата сервизна мрежа с цел оценка на труда и заплащане на труда по конкретните отчети.

Сервизния софтуер GVServicePRO e създаден, така че да бъде същевременно подходяща и за малки сервизи или средно големи такива при това на достъпна цена.

Всички модули, които са вградени в софтуера за сервиз са достъпни без да се заплащат допълнително. Освен това той се предлага в пакет със складовия софтуер GVStorePRO и двата продукта работя в синхрон с една база от данни. По този начин са обхванати и процесите по заявяване на части към доставчици по ремонти, поръчка на части за конкретни ремонти от конкретни доставчици и партньори.

На всеки, който прояви интерес към софтуерния продукт за обслужване на сервизна дейност може да му предоставим безплатно тестване в рамките на един месец.

Вижте още GVCarService, която е сервизна програма за автосервизи в случай, че търсите специално продукт за обслужване на сервизна дейност за автосервиз.

Цена: 624 лв. /година - до 2 компютъра Виж повече
Софтуер за магазин POS-GVStore

Софтуер за магазин POS-GVStore

POS-GVStore е търговски софтуер предназначен за регистриране на продажби в малки магазини. Софтуерът предлага връзка с фискалните устройства на DATECS в това число се включват касовите апарати без серия „X“ и фискалните принтери без серия „X“. Програмата поддържа работа с баркод скенер за осъществяване на лесни и бързи продажби. POS-GVStore представлява модул от складовия софтуер GVStorePRO и е специално разработен, така че чрез него да се предостави само дейността свързана с осъществяването на продажбите към крайните клиенти в магазина. Предлага лесен начин за регистриране на продажбите, преглед преди приключване, дава възможност за лесен достъп до историята на продажбите и бързи справки за оборотите.

Софтуерът за магазин POS-GVStore представлява настолно приложение (Desktop application) и се инсталира локално на компютърна система с операционна система Windows. Основният складов софтуер е включен в цената и е неразделна част от цялата система. Той може да бъде част от общата инсталация на работната станция, както и може да се инсталира на отделна офис работна станция, където да се осъществяват дейностите по заприхождаване на стоките в склада, описание на номенклатури и цени и използването на цялата функционалност, предоставена в GVStorePRO.

ФОРНЕКСТ ЕООД предлага цялостната услуга за предоставяне на компютърното оборудване, инсталирането, конфигурираните на операционната система, инсталиране на софтуера, свързване на касовия апарат и баркод скенера. По този начин ние предлагаме целия пакет оборудване готово за работа с продукта и гарантираме безпроблемна работа.

Цена: 456 лв. /година Виж повече
Софтуер за автобояджийски сервиз CCService

Софтуер за автобояджийски сервиз CCService

Софтуер предназначен за автосервизи с автобояджийска и автотенекеджийска дейност с отчети към застрахователи (използва наредба 24)

Цена: 1164 лв. Виж повече
Програма за обслужване на хотел за гуми FN storage of tires

Програма за обслужване на хотел за гуми FN storage of tires

Програма за обслужване на хотел за гуми (съхранение на автогуми). Този софтуерен продукт е нова разработка на Форнекст. Програмата води пълна отчетност на съхранението на автомобилни гуми или така познатия хотел за автомобилни гуми.

Цена: 990 лв. Виж повече
Програма за фактури Invoice Creator

Програма за фактури Invoice Creator

Invoice Creator е софтуер за издаване и разпечатване на счетоводни документи като фактури, кредитни известия, дебитни известия и проформи фактури.
С програмата за издаване на компютърни фактури може да водите пълна отчетност на всички счетоводни документи за осъществяване на продажба. Invoice Creator е програма за издаване на фактури с разширени възможности. Поддържа възможност за опериране с няколко банкови сметки, следене задължения на клиенти, връзка със складовия софтуер GVStore, автоматично номериране на документите, права на достъп, история на издадени документи на клиенти и други.
Специално създадени опции за автосервизи с възможност за описание данни на автомобил при печат на фактурата.

Цена: 78 лв. Виж повече
Контакти GVContact

Контакти GVContact

Програма за съхранение на контакти, имейли, телефони, адреси

Безплатно Виж повече
Складов софтуер със сервиз GVStore&Service

Складов софтуер със сервиз GVStore&Service

Софтуерен продукт за управление на складови и търговски дейности с включен модул за обслужване и на сервизна дейност. Създаден за обслужване на малки и средно големи търговски обекти, складове и сервизи за черна и бяла техника, битова електроника, GSM апарати и таблети.

Тази версия на складовия и сервизния софтуер вече не се поддържа и развива! Въпреки това продуктът се предлага с всички вградени функционалности в него и може да си го закупите, но в него вече не се нанасят корекции и не се предлагат нови версии.

ФОРНЕКСТ ЕООД предлага новите версии за складов и сервизен софтуер GVStorePRO (склад) и GVServicePRO (сервиз), които може да разгледате.

Цена: 2960 лв. Виж повече
СУПТО Складова програма N18-GVStorePRO

СУПТО Складова програма N18-GVStorePRO

GVStorePRO-N18 e складов софтуер регистриран като СУПТО (система за управление на продажби в търговски обект) по Наредба Н-18. Софтуерът е предназначен за обработване и отчитане на информация, свързана с продажбите и е регистриран по изискванията на Наредба № 18 (Наредба Н-18), като отговаря на условията заложени в Приложение 29 от Н-18. В списъка с регистрирани софтуерни продукти на НАП фигурира под номер 852.

Складовият софтуер GVStorePRO-Н18 представлява настолно приложение (Desktop application) и е предназначено да обслужва дейности, свързани с търговия на едро и търговия на дребно. Приложението се инсталира локално на компютърна система с операционна система MS Windows. Софтуерът може да се използва едновременно от повече от една работна станция, като данните са разположени и се съхраняват на сървърна станция, наета или собствена, предназначена за конкретната цел.

Цена: 588 лв. /година Виж повече
Мобилно приложение за автосервиз  CarServiceM

Мобилно приложение за автосервиз CarServiceM

CarServiceM е мобилно приложение за автосервизи и е предназначено за предоставяне на информация, свързана с дейността на автосервиза във всеки един момент, през мобилния телефон. Приложението е достъпно, както за Android, така и за iOS. Може да изтеглите и инсталирате приложението от Google Play магазин и/или от App Store.

За да използвате мобилното приложение е необходимо да сте клиенти на автосервизния софтуер GVCarService-2, тъй като то използва данните от него и така цялата важна информация за сервизната дейност става достъпна и чрез CarServiceM през вашия телефон.

Приложението е създадено така, че чрез него да проследявате най-важната част от дейността на вашия автосервиз. Чрез него е възможно да получавате информация в реално време за всички ремонти, които са регистрирани в GVCarService-2.

Мобилно приложени за автосервиз CarServiceM   Мобилно приложени за автосервиз CarServiceM

Цена: 516 лв. /ЕДНОКРАТНО Виж повече