Софтуер за магазин POS-GVStore

456 лв. /година

POS-GVStore е търговски софтуер предназначен за регистриране на продажби в малки магазини. Софтуерът предлага връзка с фискалните устройства на DATECS в това число се включват касовите апарати без серия „X“ и фискалните принтери без серия „X“. Програмата поддържа работа с баркод скенер за осъществяване на лесни и бързи продажби. POS-GVStore представлява модул от складовия софтуер GVStorePRO и е специално разработен, така че чрез него да се предостави само дейността свързана с осъществяването на продажбите към крайните клиенти в магазина. Предлага лесен начин за регистриране на продажбите, преглед преди приключване, дава възможност за лесен достъп до историята на продажбите и бързи справки за оборотите.

Софтуерът за магазин POS-GVStore представлява настолно приложение (Desktop application) и се инсталира локално на компютърна система с операционна система Windows. Основният складов софтуер е включен в цената и е неразделна част от цялата система. Той може да бъде част от общата инсталация на работната станция, както и може да се инсталира на отделна офис работна станция, където да се осъществяват дейностите по заприхождаване на стоките в склада, описание на номенклатури и цени и използването на цялата функционалност, предоставена в GVStorePRO.

ФОРНЕКСТ ЕООД предлага цялостната услуга за предоставяне на компютърното оборудване, инсталирането, конфигурираните на операционната система, инсталиране на софтуера, свързване на касовия апарат и баркод скенера. По този начин ние предлагаме целия пакет оборудване готово за работа с продукта и гарантираме безпроблемна работа.

Прочетете повече

Представяне Цени и условия Инсталиране и поддръжка Презентация

Два режима за продажба

Два режима за продажба

За по-голямо удобство на операторите, които ще работят със софтуера той предоставя два режима. Стандартен, което е познат от потребителите на складовия софтуер и бърз режим, който е еквивалент на работа с класическа POS (Point Of Sales – точка на продажба) система. Стандартният режим предлага по-голям набор от информация по време на съставяне на продажбата, докато бързият предлага по-лесен и по-бърз начин за маркиране с баркод четеца на стоките.


Работа с касов апарат

Софтуерът осигурява безпроблемна връзка с фискалните устройства на DATECS. Модулът за продажба POS-GVStore е направена така, че изисква задължително връзка към фискално устройство, за да може да работи. Проверката за свързаност се извършва всеки път, когато е необходимо. Софтуерът отпечатва касов бон на фискалното устройство веднага след приключване на продажбата. От софтуера също може да се отпечатат и дневните отчети, както с приключване/нулиране, така и отчети за касова наличност без приключване.
Работа с касов апарат
Работа с баркод скенер

Работа с баркод скенер

Интерфейсът на софтуера за магазин POS-GVStore предоставя възможност за лесна и бърза работа с баркод четец. При наличието на свързан баркод скенер програмата предлага след сканиране на продуктите по баркод те автоматично да се добавят към отворената продажба. Използването на баркод четец не е задължително и софтуерът може да работи безпроблемно и без свързано такова устройство.


Издаване на фактура

Издаването на фактура може да се извърши преди отпечатване на фискалния бон или след отпечатване на същия. Това се определя от оператора на софтуера в зависимост от създалата се ситуация и спецификата на продадените продукти. Фактурата се отпечатва на устройство различно от фискалното, като за целта е необходимо да има отделно инсталиран и свързан принтер към компютърната конфигурация. Фактурите се разпечатва на хартия формат А4.


Издаване на фактура
Опростен интерфейс

Опростен интерфейс

Софтуера за магазин POS-GVStore предлага възможно най-опростения интерфейс за осъществяване на бърза продажба. В същото време има включени допълнителни функции, които предоставят възможност за по-прецизно получаване на информация за продуктите от склада. Тоест опростеният вариант за извършване на бърза продажба не създава ограничения на операторите да използват и по-детайлните функции за да направят например по-прецизно търсене на продукти от складовата наличност по няколко критерия или да разгледат профила на даден клиент, да направят справка за наличности по други обекти/складове и т.н.
Потребителски профили

За всеки оператор се използва отделен потребителски профил с определени парва на достъп в зависимост от нуждите и спецификата на работата на конкретното работно място. Правата на достъп се определят от администратора на софтуера. Те предоставят гъвкави възможности за настройване на ограничения и назначаване на права за всеки отделен потребител на софтуера за магазин.


Потребителски профили
Отчет с нулиране

Отчет с нулиране

Управлението на касовия апарат или фискалния принтер се извършва от софтуера до степен, която дава възможност директно от софтуера да се стартира отчета с нулиране (Z-отчет), който е задължително да се направи в края на работния ден.


Служебен внос и износ на пари

POS-GVStore предоставя възможност за регистриране на внесени суми в касовата наличност на фискалното устройство, както и изнасяне/теглене на пари от касовата наличност. И двете операции са възможни само при налична връзка към фискалното устройство и след потвърждаването автоматично се отпечатват съответните касови бонове за внос или износ на средствата.
Служебен внос и износ на пари
Безпроблемна работа

Безпроблемна работа

POS-GVStore е софтуер за работа в магазин и е създаден, така че да предлага безпроблемна и лесна работа на операторите, които ще извършват и регистрират продажби. Той представлява отделен модул от складовия софтуер, като по този начин още при проектирането му е заложена идеята да предлага опростен начин на работа. За още по-безотказна и безпроблемна работа ФОРНЕКСТ ЕООД предлага цялостна услуга по закупуване на техниката и конфигурирането на цялата система известна още, като POS система (точка на продажба). Отделният POS модул е направен и с идея, че на работните места където се извършват продажби към крайните клиенти, потребителят не е необходимо да разполага с всички функции, предлагани от целия пакет на складовия софтуер, а неговата работа се ограничава само до действията свързани с продажба.


Плащане на сервизна поръчка

Между софтуера за магазин POS-GVStore и сервизния софтуер ServicePRO има изградена връзка, която дава възможност всяка ремонта поръчка да се приключи чрез отразяване на плащания и издаване на фискални бонове.

Всяко отделно плащане се свързва към конкретния ремонт и се създава история на всички плащания по дадена сервизна поръчка. По този начин при приемане на уред за ремонт може да се издаде касова бележка за извършена услуга по диагностика, отделно след това може клиентът да заплати само вложените части и накрая сумата за труд и транспортни разходи. Разбира се плащането може да се извърши и еднократно за цялата сума при получаване на уреда от клиента.

В заключение може да се каже, че създадената връзка между двата софтуера предлага много гъвкави възможности и добра отчетност.
Плащане на сервизна поръчка

Ползване под наем за 1 работно място

456 лв.

Ползването на софтуера с годишна такса дава правото на клиента да работи с програмния продукт за период от 12 месеца, като след изтичане на този срок се предоставят 15 дни гратисен период, в който период е необходимо да се извърши подновяването и заплащането на новия срок.

Цената за първоначалното конфигуриран на системата е 240 лв. и се заплаща еднократно. При подновяване на срока за ползване, за следващата година, се заплаща само цената за ползване на продукта. Общо цената за първоначалното активиране и ползване за една година при посочените условия е 696 лв.

За всяко следващо работно място

228 лв.

Софтуерът се предоставя и регистрира поотделно за всяко работно място. В случаите, когато клиентът има необходимост от инсталиране на допълнително работно място извън включените в пакета, то трябва да бъде закупено допълнително. Посочената цена за допълнително работно място позволява използването в комплект, както на модул продажби „GVStorePOS“ така и на основния складов софтуер GVStorePRO.

Цена за еднократно закупуване

22 980 лв.

В цената за еднократно закупуване на продукта са включени до 20 работни места и се дава възможност софтуерът да се ползва без ограничения във времето. В тази цена се включва и първоначалното конфигуриран на системата за работа.

 


Какво е включено в цената?

 

 • Използване на софтуера за предплатения срок

  Посочените цени включват възможността за използването на софтуера за магазин GVStorePOS, както и включва складовия софтуер в пакет GVStorePRO.

   

 • Използването на GVStorePRO

  При наемане или закупуване на софтуера за магазин в пакета е включен и основния складов софтуер GVStorePRO с всички функционалности и богат набор от модули за управление на складова дейност. Всъщност, складовият софтуер GVStorePRO е основата, а софтуера за магазин GVStorePRO е надграден допълнителен модул, който не може да бъде използван самостоятелно и върви в комплект. Предимството е, че в случая, когато заплащате софтуер за магазин GVStorePOS получавате и складовия софтуер GVStorePRO без допълнително заплащане.

   

 • Включени 3 часа поддръжка

  В цената за първата година и първоначалното конфигуриране се предоставят 3 часа за системна помощ и обучение. Обучението се извършва чрез отдалечен достъп.

   

 • Нови версии

  При наличие на нови версии на продуктите от пакета, същите се предоставят без допълнително заплащане. По преценка на ФИРНЕКСТ ЕООД се избира удобен момент за публикуването на новата версия и предоставянето за инсталиране от клиента.

   

 

Примерни цени за цялостно конфигуриране (компютър + касов апарат + баркод скенер + софтуер)

ФОРНЕКСТ ЕООД може да ви предложи оборудване и конфигуриране, като пакет от всичко необходимо за да започнете работа веднага. Това включва:

 • Компютърна конфигурация;
 • Монитор;
 • Клавиатура;
 • Мишка;
 • Касов апарат или фискален принтер DATECS;
 • Конфигуриране на касовия апарат с връзка към компютъра;
 • Баркод четец;
 • Инсталиране на лицензирана Windows операционна система;
 • Инсталиране и конфигуриране на софтуера за магазин и склад GVStorePOS + GVStorePRO с включено ползване за 1 година;
 • Антивирусна програма за период от 1 година;
 • Конфигуриране на работната станция за работа с локална база данни;
 • Ежедневно архивиране на данните на облак;

 

Цената на целия пакет зависи от параметрите на компютърната конфигурация, но можем да дадем примерна приблизителна ориентировъчна цена:

1 980 лв.

Инсталиране и поддръжка

За постигане на най-стабилна работа с продукта препоръчваме цялостното конфигуриране и инсталиране, както на самия софтуер така и на цялата конфигурация, като пакет. Това означава, че ние поемаме ангажимента:

 • да подберем компютърна конфигурация (настолен компютър);
 • да инсталираме и конфигурираме лицензиран Windows 10 Pro операционна система;
 • да подберем касов апарат или фискален принтер и да осъществим връзка с компютърната конфигурация;
 • да инсталираме и конфигурираме софтуера и да тестваме работата преди да ви го предоставим за ползване.

 

Къде може да бъдат разположени данните?

 • Данните може да са разположени локално на работната станция при вас. В този случай софтуерът работи локално и при спиране на интернет връзка това няма да се отрази на работата му. Също, когато базата данни е локално се усеща малко по-бърза работа на продукта. При работа с локална база данни работната станция е независима от връзка с отдалечен сървър, но е необходимо да се организира ежедневното архивиране и ангажиментът за съхраняването на архивите е отговорност изцяло на клиента.
 • Предлага се и възможността данните да са разположени на сървъри поддържани от ФОРНЕКСТ ЕООД, като в този случай ангажиментът за архивирането на данните се поема изцяло от ФОРНЕКСТ ЕООД.

 

GVStorePOS работи безпроблемно и в много редки случаи може да се налага да ви обърнем внимание, за да осъществим системна помощ (поддръжка). Поддръжката се извършва чрез отдалечен достъп, като това ни позволява да реагираме максимално бързо.