Софтуер за сервиз GVServicePRO

624 лв. /година - до 2 компютъра

Софтуерът за сервиз GVServicePRO е създаден специално, за да обслужва клиенти със сервизната дейност. Разработван и усъвършенствана в процес на много години, той се превърна в мощен продукт, който е в състояние да обхване почти всички дейности свързани с обслужването на процесите в един сервизен център. Подходящ е за сервизи, които извършват гаранционни и извънгаранционни ремонти на черна и бяла техника, мобилни телефони (Smart phone), таблети, компютри и компютърна техника, банкови броячни машини и всички останали дейности, чиято специфика е свързана с ремонтиране на някакъв вид техника.

Тази версия на сервизния софтуер може да бъде внедрена лесно и успешно да обхваща и обслужва всички процеси в големи сервизни центрове, които разполагат с много отделни сервизи в цялата страна. Достъпът до данните е изцяло в онлайн режим и по всяко време, от всяка точка с работно място, на което е инсталиран продуктът може да се упражнява пълен контрол върху дейността на сервиза.

Дава възможност за проследяване на процесите по приемане на нови ремонти, заявяване на части, следене статусите на ремонтните поръчки, създаване и използване на ценова листа за вложен труд по ремонти, обвързване на дейностите по ремонтите с техници, ставки за изчисляване на изработен труд, вложени части от склад, приключване и отчитане на ремонтите. Предоставена е и възможност за създаване на отчети за извършени ремонти от отделните сервизни центрове, които са част от цялата сервизна мрежа с цел оценка на труда и заплащане на труда по конкретните отчети.

Сервизния софтуер GVServicePRO e създаден, така че да бъде същевременно подходяща и за малки сервизи или средно големи такива при това на достъпна цена.

Всички модули, които са вградени в софтуера за сервиз са достъпни без да се заплащат допълнително. Освен това той се предлага в пакет със складовия софтуер GVStorePRO и двата продукта работя в синхрон с една база от данни. По този начин са обхванати и процесите по заявяване на части към доставчици по ремонти, поръчка на части за конкретни ремонти от конкретни доставчици и партньори.

На всеки, който прояви интерес към софтуерния продукт за обслужване на сервизна дейност може да му предоставим безплатно тестване в рамките на един месец.

Вижте още GVCarService, която е сервизна програма за автосервизи в случай, че търсите специално продукт за обслужване на сервизна дейност за автосервиз.

Прочетете повече

Представяне Цени и условия Поддръжка и абонамент Презентация Наредба Н-18

Приятен и удобен интерфейс

Приятен и удобен интерфейс

GVService PRO предлага приятен и удобен интерфейс за работа с данните, които обслужват цялата сервизна дейност. Разполага с богат набор от функции за оперативна работа, получавате необходимата информация лесно и веднага. Виждате почти всичко необходимо още от основния екран. Предлага лесен и бърз начин за приемане и регистриране на сервизна поръчка.


Подходяща за големи и малки сервизи

Софтуерът за сервизна дейност GVServicePRO е полезен и подходящ за ползване както от големи сервизни вериги така и от по-малки сервизи. Може да обслужва цяла верига от сервизи в цялата страна изцяло в онлайн режим. Във всеки момент може да видите всеки регистриран нов ремонти.
Подходяща за големи и малки сервизи
Обслужва верига от сервизни центрове

Обслужва верига от сервизни центрове

Специално разработена да обслужва големи сервизни вериги. Всички работни станции са свързани и използват базата данни едновременно отвсякъде. Получават информация веднага без обменяне на допълнителни данни помежду си. Предлага лесен начин за наблюдение на цялата дейност във всички сервизни точки.


Работа от всякъде през интернет

Технологията, която се използва за базата данни позволява директен достъп до нея през интернет от всяка точка и по всяко време, без необходимостта от използване на програми за отдалечен достъп. Необходима ви е само интернет връзка и налични данни за достъп.
Работа от всякъде през интернет
Регистриране на сервизна поръчка

Регистриране на сервизна поръчка

Регистрирането на сервизните поръчки се осъществява от основния екран, което прави много лесно и бързо приемането на уредите за ремонт. Попълването на данните се извършва от един екран. В него се съдържат полета с всичко необходимо за първоначално регистриране на сервизната поръчка.


Печат на поръчката за ремонт

  • Печат при приемане на ремонта.
  • Подробна разпечатка за извършената дейност по ремонта при предаване на клиента.
  • Възможност за изработване на бланки в HTML формат с фирмено лого.
  • Печат на гаранционен талонПечат на поръчката за ремонт
Връзка със складовия модул

Връзка със складовия модул

Получавате напълно функционален целия модул за склад. Изписвайте резервните части през склада и използвайте всички справки и анализи заедно като една цяла система за управление на дейността ви. Сервизна и складова програма в едно на цената на един продукт.


Права на достъп

Използвайте опциите за определяне правата на достъп за да организирате по-добре процесите и да се предпазите от грешки на вашите служители или от евентуални злоупотреби.Права на достъп
Профил на техници

Профил на техници

За по-лесна работа на вашите специалисти със софтуерния продукт е създадена възможността всеки техни да вижда само това, което го интересува, и което му предстои да извърши като ремонти, а когато списъкът със завършените ремонти от него намалее да може да отбележи и прехвърли към своя профил нови чакащи поръчки за ремонт.

Бързо и лесно търсене по няколко критерии

Търсене по много критерии е сведено до едно поле, в което може да въведете няколко ключови думи или фрази без значение дали това ще са име на клиент, марка, модел, сериен номер или гаранционна карта.

Бързо и лесно търсене по няколко критерии
Заявки за посещение

Заявки за посещение

Разполагате със специално предвидена опция за регистриране на заявки за посещения и насочване към конкретни сервизни центрове за приемане и обслужване на клиента. Лесно преминаване от заявка в поръчка за ремонт.


Прилагане на графични изображения и файлове към ремонт

Прикачете снимка на изделието или сканиран документ към ремонтната карта за по-бърз достъп на всички съпътстващи документи и визуални изображения при необходимост, както и за трансфер на документи между вашия сервиз и централния.
Прилагане на графични изображения и файлове към ремонт
Отчети по сервизи

Отчети по сервизи

Разполагате с модул за генериране на подробни отчети за извършените ремонти от сервизните центрове, които управлявате. Премахнете възможността за двойно отчитане или за неотчетени ремонти. Използвайте възможността за проследяване на пълната история за приключените и платени отчети към вашите партньори.


Уведомяване на клиенти

За готовите ремонтирани уреди разполагате със специален екран за уведомяване на клиенти където лесно може да получите информация за контакти на клиента и след като го уведомите да отметнете от списъка поръчката за ремонт.
Уведомяване на клиенти
Подробни справки за дейността

Подробни справки за дейността

Разполагате с голям брой подробни справки и анализи. Бързо генериране и експорт на данните в XLS формат за по-подробен и гъвкав анализ на данните.
Ползване под наем

624 лв./година

Годишният наем за ползване на до две работни места е 624 лв. Годишният наем дава правото на клиента да използва софтуерния продукт в рамките на дванадесет календарни месеци.

Цената за първоначално конфигуриране на системата е 240 лв., като тази цена се заплаща еднократно в самото начало.

Общо цената за първоначално активиране и ползване за една година при посочените условия е 864 лв. След първата година, подновяването на ползването за следваща година, е 624 лв.

Цената за допълнително работно място е 312 лв.

Закупуване на продукта

7 188 лв.

При закупуване на продукта може да ползвате софтуера неограничено във времето. Цената за закупуване е 7 188 лв. и включва използването от до 20 работни станции.

Цената за всяка следваща работна станция (над 20) е 360 лв. При закупуване на продукта клиентът може да използва собствен сървър.

Закупуване на допълнително копие

360 лв.

В случай, че вече сте закупили GVService PRO и желаете да закупите допълнително копие на продукта цената е 360 лв.

Какво е включено в цената при ползване под наем?

При ползване под наем клиентът има право да използва програмата в рамките на определения срок. При ползване под наем клиентът получава всички нови версии в случай, че има такива. Инсталирането на версиите става автоматично. Публикуването на нова версия става по преценка на ФОРНЕКСТ в момент също определен от ФОРНЕКСТ. При използването на сервизния софтуер под наем данните се разполагат на сървър на ФОРНЕКСТ. Достъпът до данните се осъществява чрез интернет връзка. ФОРНЕКСТ ЕООД се грижи за ежедневното архивиране на данните в края на всеки деня. Обемът на базата данни за посочената цена не трябва да надвишава 4GB.

Какво е включено в цената при закупуване на софтуерния продукт?

При закупуване на сервизни софтуер клиентът получава правото да го използва без ограничение във времето. При първоначалното закупуване клиентът получава правото да използва софтуера на до 20 работни станции. След прехвърляне на този лимит може да закупи допълнителни копия на програмата.

Необходимо е да разположи данните на собствен сървър, като отговорността за целостта на данните, архивирането и поддържането на сървърния софтуер е изцяло негова. В рамките на гаранционния срок клиентът получава новите версии на продукта, като за целта трябва да осигурява необходимия достъп до сървъра с данните. Новите версии на продукта (в случай, че има такива) се инсталират периодично по преценка на ФОРНЕКСТ ЕООД.

Условия за ползване на отстъпки

Всички отстъпки, които са направени и предоставени от ФОРНЕКСТ ЕООД са валидни само в случаите, когато клиентът е заплатил необходимите суми по издадени проформи фактури или фактури в срок. Крайният срок за плащане е упоменат в издадения документ. В случай, че не е упоменат срок, стандартно плащането след издаване и изпращане на документа (фактура или проформа фактура) е 7 дни. При просрочване на този или указания срок, клиентът губи възможността да се възползва от предоставените отстъпки и преференциални условия за ползване на софтуерния продукт. В този случай след плащане на първоначалния документ се издава допълнителен чиято стойност се изразява в доплащане на разликата между стандартната цена и цената с отстъпка.

Как да изпробвам софтуера?

Поради спецификата на софтуерния продукт свързана с ползването на по-модерна база данни продуктът може да бъде инсталиран само от наши специалисти. Всъщност за да изпробвате софтуера трябва само да се свържете с нас на +359887708774 и да направите заявка за това. Ние ще подготвим всичко необходимо и когато имаме готовност ще ви се обадим за да ви инсталираме пакетът файлове необходим за да започнете работа. Може да ви предоставим един месец тестов период, в който да изпробвате възможностите на софтуера и след това, ако ви хареса и прецените, че ще ви върши добра работа да започнете да го ползвате под наем или да си го закупите.

При изпробване на софтуера ще ви дадем достъп до тестова база данни, в която вече ще има въведени тестови данни от нас и от други потребители, които са тествали продукта. При желание от ваша страна да подготвим копие специално за вас, за да може да тествате реално продукта трябва да заплатите само таксата за първоначално конфигуриране на системата описана в секцията „Цени и условия“, като тази сума не се начислява повторно ако решите да закупите или да ползвате продукта под наем.

Поддръжка

Таксата за ползване под наем на софтуерния продукт и абонаментната поддръжка са две различни услуги. В „Цени и условия“ може да видите какво е включено в цената при ползване под наем или при закупуване. Всички допълнителни услуги, от които имате необходимост могат да бъдат извършвани срещу заплащане на месечен абонамент за поддръжка и развитие. Месечният абонамент за поддръжка и развитие не е задължителен.

Извършване на промени по поръчка на клиента

Сервизният софтуер GVService PRO е готов софтуерен продукт и се предлага като продукт за масово потребление. Всички промени в него се предоставят на всички клиенти, които го ползват в рамките на заплатения срок. Новите версии на продукта (в случай, че има такива) се инсталират периодично по преценка на ФОРНЕКСТ ЕООД.

Всеки клиент срещу допълнително заплащане може да поръча извършване на доработки с цел вграждане на допълнителна функционалност или нови отделни модули. По преценка на ФОРНЕКСТ ЕООД желаните корекции на софтуерния продукт може да бъдат отказани. Нанесените промени в последствие стават достъпни за всички потребители на софтуерния продукт.

ФОРНЕКСТ ЕООД приема предложения за подобряване работата на продукта и по своя преценка може да вгради допълнителните функции в следващи версии.

В случай, че желаете в софтуерният продукт да се добавят нови функционалности и модули с цел да се покрие специфика на вашата дейност може да сключите договор за поддръжка. Минималната сума за поддръжка е 350 лв. месечно, която включва 10 човеко-часа труд на месец и се сключва за минимум 12 месеца. Тази опция обикновено е препоръчителна за клиенти при които има необходимост от процес по осъвременяване, надграждане и нагаждане на софтуерния продукт спрямо спецификата на дейността. В повечето случай когато клиентът има необходимост от такъв вид поддръжка ФОРНЕКСТ ЕООД договаря конкретни условия след като анализира и прецени внимателно каква е необходимостта от сключването на договор за абонаментна поддръжка.

Още за условията и начина на осъществяване на поддръжка вижте в меню „Поддръжка“

Нанасяне на корекции в софтуера по поръчка на клиента е възможно да се правят и без да се сключва договор за поддръжка с месечен абонамент. В този случай цената за изработване на конкретната поръчка се договаря и изчислява според времето необходимо за изработването и. Този тип корекции са подходящи за малки задачи и когато не се налагат създаването на изцяло нови модули, тестването и развитието им в по-дългосрочен план. За повече информация относно цените за поддръжка и изработването на такъв тип корекции може да видите в меню „Поддръжка/Ценоразпис на услуги“

Всички промени, които се нанасят в софтуера се извършват в основното копие на продукта за масово потребление и те стават достъпни за всички потребители при публикуване на новата версия от ФОРНЕКСТ ЕООД. Когато клиентът желае нанесените промени в софтуера, които той е поръчал да не се публикуват в основното копие на продукта, тогава може да ползвате услугата ползване на собствена версия на продукта. Условията за ползване на собствена версия може да видите в меню „Услуги/Ползване на собствена версия“

Гаранция

Гаранция се дава на вече наличните и вградени модули, като тя покрива отстраняване на програмни грешки в тях. В този случай клиентът не заплаща услугата по коригирането на програмния код (програмиране). При ползване под наем срокът на гаранцията е идентичен със срокът на ползване (докато се използва софтуерния продукт клиентът ползва гаранция). При закупуване на програмния продукт срокът на гаранцията е 2 години.

Всички допълнителни съпътстващи услуги по инсталиране, конфигуриране, консултации, обучение и необходимост от доработки се заплащат отделно и цените са посочени в определения ценоразпис за целта.

Важно! Съвместимост с Наредба Н-18:

Софтуерният продукт е създаден с водещата идея да бъде удобен за използване от нашите клиенти. В него са включени функционалности, които естествено покриват спецификата на бизнеса, за който са предназначени. Тази версия на продукта не е съобразена с инквизиращите и архаични изисквания на Наредба Н-18. Поради тази причина, в случай че промените в Наредба Н-18 влязат в сила, може да използвате продукта в пълната версия и с всички вградени удобства в бек-офис режим, което не е нарушение. Това означава, че внимателно трябва да подберете работното място и добре да организирате процесите по обработване на информацията. С удоволствие може да ви съдействаме със съвети, които да ви помогнат да управлявате бизнеса си с нашите продукти, въпреки различните представи на властта, която не се съобразява с бизнеса особено със съвестно плащащия данъците си.

Използването на СУПТО (система за управление на продажби в търговски обект) няма да улесни вашата работа, а напротив, ще я усложни повече и ще ви въвлече в досадни административни тежести и огромен набор от отговорности, чиито неспазвания са подплатени със солидни и непосилни глоби.

Въпреки това ФОРНЕКСТ ЕООД полага усилия за създаване и регистриране на СУПТО, за определена част от функционалностите, свързани с регистриране на продажбите, като отделен модул. Модулът на практика се приравнява на POS (Point Of Sales) система. Това е моделът, определен в Наредба Н-18 и няма начин той да бъде по-различен от описаното „задание“ в Приложение 29 от наредбата.