Ползване на собствена версия на софтуерен продукт разработен от ФОРНЕКСТ ЕООД

Тази услуга се предлага за клиенти, които ползват готови софтуерни продукти на ФОРНЕКСТ ЕООД предназначени за масово ползване, но желаят продуктът да се пригоди само за тяхно ползване без нанесените промени по тяхно желание да се внедряват и ползват от другите клиенти на софтуерния продукт, както и да не ползват нововъведения поръчани от други клиенти или да се премахнат вече внедрени функции. Това може да се осъществи само с отделяне копие на софтуерния продукт и предоставяне на клиента като собствена версия.

Когато клиентът има изисквания да се поддържа отделна собствена версия на продукта, в която да се вграждат модули само по негови изисквания и всички промени по софтуера наложени от други потребители и от ФОРНЕКСТ ЕООД към версията, която се предлага за масово ползване да не се включват в персоналното изданието, услугата е възможна и се заплаща допълнително.

В този случай, ФОРНЕСТ ЕООД създава копие на продукта от момента, в който клиентът пожелае това да стане и то се развива само за него. Всички доработките и изисквания се извършват след създаване на задание, след което се изработват от програмисти на ФОРНЕКСТ и се внедряват.

ФОРНЕКСТ ЕООД не гарантира, че дадена функционалност поръчана от клиента сключил договор за поддържане на персонално копие не се допуска да се поръча от други клиенти за други версии на продукта.

ФОРНЕКСТ ЕООД си запазва правото да развива собствените си продукти, които се предлагат за масово ползване, като в тях може да внедри всичко, което сметне за интересно и необходимо независимо от това дали дадената функционалност може да е внедрена в персонално копие на конкретен клиент.

Минималната цената на услугата за поддържане на собствена версия е 8000 EUR месечен абонамент за минимален срок на договора от 12 месеца. След прекратяване на договора за поддръжка на собствената версия ФОРНЕКСТ ЕООД не поема ангажимент за развитие и поддръжка на продукта.

Посочените цени са крайни.