Абонаментни такси за поддръжка и развитие на софтуер

Абонаментната поддръжка за развитие е предназначена за клиенти, които имат необходимост от допълнително осъвременяване и развитие на ползваните софтуерни продукти разработени от ФОРНЕКСТ ЕООД. Целта е добавяне на нови функционалности и развиване на съществуващи съобразно спецификата на дейността на клиентите.

Абонаментната поддръжка се предлага за минимален срок от 12 месеца под формата на месечна абонаментна такса с включени определен брой часове за извършване на дейности свързани с програмиране, конфигуриране и настройка на софтуерните системи, обучение, консултации, системна помощ, кореспонденция, срещи и управление на проектите по развитие, администриране на бази данни и всичко свързано, като услуги съпътстващи обслужването работата на внедрените софтуерни продукти.

За ползване на абонаментна е необходимо да се определи лице, за контакт от страна на клиента с цел обсъждане на възложените задачи по време на поддръжката и обслужване на процеса по развитие на системата.

 

Цените за абонаментната поддръжка се предлагат в следните отделни варианти:

 

Вариант 1

564 лв. – месечен абонамент за срок от общо 12 месеца

Включва:

 • 8 часа програмиране месечно за развитие на системата, като неизползваните часове се прехвърлят в следващия месец
 • Получаване на нови версии при наличие на такива
 • Консултации по телефон, Skype и имейл
 • Неограничено осъществяване на системна помощ чрез отдалечен достъп

 

Вариант 2

984 лв. – месечен абонамент за срок от общо 12 месеца

Включва:

 • 18 часа програмиране месечно за развитие на системата, като неизползваните часове се прехвърлят в следващия месец
 • Получаване на нови версии при наличие на такива
 • Консултации по телефон, Skype и имейл
 • Неограничено осъществяване на системна помощ чрез отдалечен достъп

 

Вариант 3

1680 лв. – месечен абонамент за срок от общо 12 месеца

Включва:

 • 36 часа програмиране месечно за развитие на системата, като неизползваните часове се прехвърлят в следващия месец
 • Получаване на нови версии при наличие на такива
 • Консултации по телефон, Skype и имейл
 • Неограничено осъществяване на системна помощ чрез отдалечен достъп

 

Цените са крайни.