Складов софтуер GVStorePRO

408 лв. /година

GVStorePRO е гъвкав складов софтуер, създаден да обслужва фирми, които упражняват търговска дейност, както на дребно така и на едро. GVStorePRO е складова програма, която е разработена с цел да обслужва възможно най-голям набор от специфични изисквания свързани с конкретни типове търговски дейности. Особено подходяща е за обслужване на търговия с електронни компоненти, компютри, резервни части, техника, мобилни телефони, едра бяла техника, дребна електроника, аксесоари и още много други. Складовият софтуер ви предоставя голям брой вградени модули на възможно най-достъпна цена. С него може да обхванете всички важни процеси свързани с упражняване на търговската дейност без ограничения, може да издавате счетоводни документи, като: фактури, складови разписки, протоколи, гаранционни карти, кредитни известия и т.н. Може да следите реално състоянието на складовата дейност и отделно на счетоводните документи, касови и банкови наличности, като всичко това е свързано в един продукт на една цена. Софтуерният продукт е свързан и с други наши продукти за: сервизна, автосервизна и монтажна дейност. Подготвена е и връзка с финансово-касов модул. Предлагаме и директно свързан онлайн магазин чийто административен панел за управление на данните e вграден в самия складов софтуер, а поръчките се приемат и обработват директно също през него.
Постоянно развиваме и предоставяме обновления с всичко ново в рамките на закупения пакет за ползването на складовата програма GVStorePRO. Предлагаме и възможност за доработване по желание на клиента в случаите, когато се налага да се включи нещо специфично и важно за дейността, която извършвате.

Прочетете повече

Представяне Цени и условия Инсталиране и поддръжка Презентация Наредба Н-18

Работите от всякъде по всяко време

Работите от всякъде по всяко време

С GVStorePRO можете да достъпвате данните чрез интернет връзка и да използвате пълната функционалност на складовия софтуер. Получавате информация от всяка точка където вашият компютър или лаптоп има достъп до интернет. При желание може да ползвате складовата програма и само локално във вашия търговски обект.

Сигурността на вашите данни е гарантирана с редовно автоматично създаване на архиви и подсигуряване с копие на същите. ФОРНЕКСТ ви предлага пълен пакет услуги на достъпна цена, така че да започнете веднага да работите със складовата програма.


Създавате неограничен брой складове

Може да създавате неограничен брой складове и така да организирате дейността си по-лесно и да покриете специфични изисквания във вашата организация. GVStorePRO позволява всеки отдалечен обект да работи със собствен склад или набор от складове. Позволява лесно да виждате общо наличните количества в цялата мрежа, както и разпределение на бройките в отделните складовете. Същевременно всеки обект има достъп само до неговите налични количества, както и собствен набор от стоки и може да оперира само с тях.

Заприхождавайте количества директно в избран от ваш склад без усложнена процедура. Софтуерът позволява да направите доставка във всеки достъпен за вас склад. Това се регламентира с добре изработена система за определяне правата на достъп.
Създавате неограничен брой складове
Управлявате няколко търговски обекта едновременно

Управлявате няколко търговски обекта едновременно

С GVStorePRO може да управлявате няколко търговски обекта с една обща база данни. Софтуерът не налага ограничения относно броя на обекти. Те се определят от клиента чрез използване на възможностите дадени като правата на достъп и регистриране за неограничен брой складове. Достъпът до данните от всяка точка при наличен интернет прави възможно и лесно управлението на много отделни обекти работещи с една база от данни.
Опростен и функционален интерфейс

Новият интерфейс за работа е опростен и същевременно предлага голям набор от функционалности. Логиката за работа със складовия софтуер е наследена от предхождащата версия на продукта, но предлага много по-изчистен вид, по-адаптивен и лесен начин за работа. Това позволява бързо адаптиране на клиентите при преминаване от старата към новата версия на складовия софтуер (от GVStore към GVStorePRO).
Опростен и функционален интерфейс
Нов отделен модул за счетоводните складови документи

Нов отделен модул за счетоводните складови документи

За по-точно отчитане в тази версия на продукта счетоводните документи (фактури, касови бележки, кредитни известия) функционират в отделен модул. Това диференциране на складови от счетоводни документи ви дава възможност свободно да оперирате с количествата в склада, точно да си водите отчетността за движение на стоките като в избран от вас удобен момент да издадете лесно фактура като свържете складовите със счетоводните документи.

Тази характеристика ви позволява без ограничения първо да отразявате движението на стоките по клиенти и когато той поиска счетоводен документ същият да му бъде издаден лесно.


Гъвкаво издаване на фактури (фактуриране)

Модулът за издаване на фактури е вграден стандартно в складовия софтуер. Чрез него може всеки складов документ да превърнете във фактура или няколко складови документи да ги обедините и да ги превърнете/свържете във фактура.

Със складовия софтуер GVStorePRO можете едновременно да виждате детайлно изписаните стоки и услуги и същевременно да впишете само един ред с обобщена информация за отпечатване на фактурата. Подробно описаните стоки и услуги може да приложите като протокол, а фактурата да отпечатате с обобщената информация.
Гъвкаво издаване на фактури (фактуриране)
Следене на задължения

Следене на задължения

Във всеки момент GVStorePRO ще ви изведе информация за задълженията на даден клиент, и неговите плащания. Сами избирате метода на отчитане като премахвате/слагате отметката за неплатен документ или като отразявате всички направени частични плащания. По всяко време може да видите баланса за общо дължимо, всичко платено и остатък за плащане.


Модул за заявки от клиенти

Използвайте модула за заявките, за да организирате по-лесно обслужване на поръчките от склада. При използване на онлайн магазина свързан със складовата програма всички поръчки от електронния магазин обработвате през модула за заявки на клиенти.
Модул за заявки от клиенти
Четири продажни цени

Четири продажни цени

Разполагате със четири крайно клиентски цени, които може да използвате за определяне на отстъпки, като свързвате клиентите с някоя от четирите ценови групи. Тази опция ви позволява по-лесно да направите отстъпка по време на продажба. Заедно с модула за определяне правата н достъп може да организирате точно метода за предоставяне отстъпка на клиента без това да зависи и да се определя от продавача-потребител.
Всеки склад със собствени цени

За по-независима ценова политика може да използвате опцията за задаване на собствени цени за определени от вас складове/обекти. Така магазините ви в Пловдив може да имат различни цени от магазините ви в София за едни и същи стоки. Според покупателната способност в различните райони може гъвкаво да определите цените на вашите стоки. С тази опция например може да създадете отделен склад с конкретни цени за определени от вас ключови клиент като персонална оферта.


Всеки склад със собствени цени
Вътрешни заявки между отдалечените обекти

Вътрешни заявки между отдалечените обекти

Вътрешните заявки използвайте за да разпределяте и насочвате по-точно количествата към отделните складове/обекти. Всеки склад може да достави стока на друг, както и да заяви стока от друг склад при необходимост.


Нива на достъп до системата

Чрез нивата на достъп организирате работата на отделните обекти и потребителите на цялата системата. Определянето нивата на достъп ще ви предпази от нежелано манипулиране на данни с цел кражби и неправомерно използване на създадената среда за търговска дейност от вас.
Нива на достъп до системата
Подробни и полезни справки

Подробни и полезни справки

GVStorePRO ви предлага достатъчно голям набор от справки, които ви дават ясна картина за състоянието на вашия бизнес.

  • Обороти от продажби предоставена по различни критерии и параметри, които ви дават информация полезна за съставяне на различни анализи.
  • Печалбата от продажби точно ви извежда разликата от маржа между доставната и покупната стойност на стоките и услугите.
  • Доставка за направени доставки по различни критерии, представяне на информацията по фирми, по складове, по доставчици.
  • Справката за стоки с изтекъл срок на годност ще ви помогне да видите към избрана от вас дата всички артикули, които имат определен срок на годност по партиди чиято годност наближава или е изтекла.
  • Набор от счетоводни справки ви дава точна информация за издадените счетоводни документи през модула за фактуриране, както и оборотна ведомост за движението на стоките с начални и крайни салда за зададен период от вас.
  • Складовата програма GVStore разполага с още справки, част от които са достъпни в момент на работа в конкретни модули с цел удобство, за да не излизате от екрана, който ползвате оперативно в момента.

Серийни номера и IMEI към стоките

Със складовия софтуер GVStorePRO може да описвате подробна информация за серийните номера на всеки артикул още при оформяне на доставката на стоките в склада. Тази възможност е създадена така, че не е необходимо за всеки отделен сериен номер на конкретен артикул да отваряте нова номенклатурна позиция, а позволява към един номенклатурна позиция от продуктите да се описват много серийни номера. Тази опция е много удобна за развиване и отчетност на търговска дейност свързана с продажба на GSM телефони, смартфони, компютърни компоненти и всички продукти, които имат серийни номера.Серийни номера и IMEI към стоките
Два серийни номера за един продукт

Два серийни номера за един продукт

Специално разработка в складовия софтуер предоставя възможността към един продукт при доставка и при продажба да се въвеждат два серийни номера. Тази опция е особено полезна за клиенти, които се занимават с продажба на климатична техника, където почти всеки модел климатик има два серийни номера, един за външното и един за вътрешното тяло.
Пълна проследяемост по партиди

Складовата програма GVStorePRO работи с точни методи за проследяване на партидите при доставяне и изписване на стоките. Във всеки момент може лесно да получите информация за всички доставки по партиди, а също така и всяка продадена позиция може да видите от коя точно партида е изписала количествата, с коя доставка, кой е доставчика, на каква цена и с какъв срок на годност е конкретната партида, ако имате стоки, за което е необходимо да следите срока на годност.
Пълна проследяемост по партиди
Следите постъпленията и разходите на парите във фирмата

Следите постъпленията и разходите на парите във фирмата

Освен основните операции, които имат отношение към касовата и банковата наличност, за продажби, доставки, плащания от клиенти, плащания към доставчици, със специално разработения модул за други приходи и други разходи, както и със справката за постъпили пари в брой и по банка складовия софтуер GVStorePRO ви дава ясна и подробна картина за паричните средства, които са постъпили и които са разходвани. Във всеки момент може да получите информация за наличността на отделните каси, общо на всички и по отделно за всеки служител, който работи със системата.


ЛОТ НОМЕР на партида

Използване на ЛОТ НОМЕР (Lot number). За тези, при които е важно и се налага да се използва лот номера, складовия софтуер ви предоставя тази възможност тъй като той работи основно с партиди. Към всяка партида при доставка на стоки в склада може да попълните информация за лот номер на партидата и тази информация след това може да се използва в оперативен режим на работи при продажби и информация за наличности в склада по партиди. Тази опция е различна от възможността за попълване на серийни номера, а по скоро е свързана с възможността за попълване на информация за срока на годност на стоките от конкретната партида.
ЛОТ НОМЕР на партида
Парите в касата и банката

Парите в касата и банката

Складовия софтуер GVStorePRO дава възможност да следите приходите и разходите като пари постъпили или разходвани по касов или по банков път. Разполага и с вграден модул за вписване на други приходи и други разходи различни от търговската дейност. Чрез справката за „Постъпили пари в брой по банка“ във всеки момент лесно може да следите и контролирате касовите наличности по служители, както и постъпилите и разходваните пари в банковите сметки. Информацията се предоставя в удобен вид за анализиране на бизнеса ви, като ви дава ясна картина за приходите, разходите и наличните средства във фирмата за избран период.


Персонални цени на клиенти

Възможността за създаване на персонални цени на конкретни клиенти ще ви предостави гъвкав начин да развивате вашия бизнес, като толерирате клиентите си персонално. На практика чрез тази функционалност складовият софтуер може да поддържа неограничен брой клиентски цени и ще направи така, че да отпадне възможността да забравите каква цена сте обещали и договорили с клиент за конкретна стоки или за цял списък от вашата номенклатура с артикули.
Персонални цени на клиенти

Ползване под наем за 1 работно място

408 лв./година

Годишният наем за ползване от една работна станции(едно работно място) е 408 лв. Годишният наем дава правото на клиента да използва софтуерния продукт в рамките на дванадесет календарни месеци.

При първоначално наемане за първата година, допълнително се заплащат +240 лв. за конфигуриране, като тази стойност се начислява еднократно (само в първата фактура).

Общо цената за първоначално активиране и ползване за една година при посочените условия е 648 лв. След първата година, подновяването на ползването за следваща година, е 408 лв. за едно работно място.

Цената за допълнително работно място е 114 лв.

Ползване под наем за до 4 работни места

456 лв./година

Годишният наем за ползване на до четири работни станции (до четири работни места) е 456 лв. Годишният наем дава правото на клиента да използва софтуерния продукт в рамките на дванадесет календарен месец.

При първоначално наемане за първата година, допълнително се заплащат +240 лв. за конфигуриране, като тази стойност се начислява еднократно (само в първата фактура).

Общо цената за първоначално активиране и ползване за една година при посочените условия е 696 лв. След първата година, подновяването на ползването за следваща година, е 456 лв. за до четири работни мяста.

Цената за допълнително работно място е 114 лв.

Закупуване на продукта

4 776 лв.

При закупуване на продукта може да ползвате софтуера неограничено във времето. Цената за закупуване е 4 776 лв.. и включва използването от до 10 работни станции.

Цената за всяка следваща работна станция (над 10) е 360 лв. При закупуване на продукта клиентът може да използва собствен сървър.

Какво е включено в цената при ползване под наем?

При ползване под наем клиентът има право да използва програмата в рамките на определения срок. При ползване под наем клиентът получава всички нови версии в случай, че има такива. Инсталирането на версиите става автоматично. Публикуването на нова версия става по преценка на ФОРНЕКСТ в момент също определен от ФОРНЕКСТ. При използването на складовия софтуер под наем данните се разполагат на сървър на ФОРНЕКСТ. Достъпът до данните се осъществява чрез интернет връзка. ФОРНЕКСТ ЕООД се грижи за ежедневното архивиране на данните в края на всеки деня. Обемът на базата данни за посочената цена не трябва да надвишава 4GB.

Какво е включено в цената при закупуване на софтуерния продукт?

При закупуване на складовия софтуер клиентът получава правото да го използва без ограничение във времето. При първоначалното закупуване клиентът получава правото да използва софтуера на до 20 работни станции. След прехвърляне на този лимит може да закупи допълнителни копия на програмата.

Необходимо е да разположи данните на собствен сървър, като отговорността за целостта на данните, архивирането и поддържането на сървърния софтуер е изцяло негова. В рамките на гаранционния срок клиентът получава новите версии на продукта, като за целта трябва да осигурява необходимия достъп до сървъра с данните. Новите версии на продукта (в случай, че има такива) се инсталират периодично по преценка на ФОРНЕКСТ ЕООД.

Условия за ползване на отстъпки

Всички отстъпки, които са направени и предоставени от ФОРНЕКСТ ЕООД са валидни само в случаите, когато клиентът е заплатил необходимите суми по издадени проформи фактури или фактури в срок. Крайният срок за плащане е упоменат в издадения документ. В случай, че не е упоменат срок, стандартно плащането след издаване и изпращане на документа (фактура или проформа фактура) е 7 дни. При просрочване на този или указания срок, клиентът губи възможността да се възползва от предоставените отстъпки и преференциални условия за ползване на софтуерния продукт. В този случай след плащане на първоначалния документ се издава допълнителен чиято стойност се изразява в доплащане на разликата между стандартната цена и цената с отстъпка.

Как да изпробвам софтуера?

Поради спецификата на софтуерния продукт свързана с ползването на по-модерна база данни продуктът може да бъде инсталиран само от наши специалисти. Всъщност за да изпробвате софтуера трябва само да се свържете с нас на +359887708774 и да направите заявка за това. Ние ще подготвим всичко необходимо и когато имаме готовност ще ви се обадим за да ви инсталираме пакетът файлове необходим за да започнете работа. Може да ви предоставим един месец тестов период, в който да изпробвате възможностите на софтуера и след това, ако ви хареса и прецените, че ще ви върши добра работа да започнете да го ползвате под наем или да си го закупите.

При изпробване на софтуера ще ви дадем достъп до тестова база данни, в която вече ще има въведени тестови данни от нас и от други потребители, които са тествали продукта. При желание от ваша страна да подготвим копие специално за вас, за да може да тествате реално продукта трябва да заплатите само таксата за първоначално конфигуриране на системата описана в секцията „Цени и условия“, като тази сума не се начислява повторно ако решите да закупите или да ползвате продукта под наем.

Поддръжка

Таксата за ползване под наем на софтуерния продукт и абонаментната поддръжка са две различни услуги. В „Цени и условия“ може да видите какво е включено в цената при ползване под наем или при закупуване. Всички допълнителни услуги, от които имате необходимост могат да бъдат извършвани срещу заплащане на месечен абонамент за поддръжка и развитие. Месечният абонамент за поддръжка и развитие не е задължителен.

Извършване на промени по поръчка на клиента

Складовият софтуер GVStore PRO е готов софтуерен продукт и се предлага като продукт за масово потребление. Всички промени в него се предоставят на всички клиенти, които го ползват в рамките на заплатения срок. Новите версии на продукта (в случай, че има такива) се инсталират периодично по преценка на ФОРНЕКСТ ЕООД.

Всеки клиент срещу допълнително заплащане може да поръча извършване на доработки с цел вграждане на допълнителна функционалност или нови отделни модули. По преценка на ФОРНЕКСТ ЕООД желаните корекции на софтуерния продукт може да бъдат отказани. Нанесените промени в последствие стават достъпни за всички потребители на софтуерния продукт.

ФОРНЕКСТ ЕООД приема предложения за подобряване работата на продукта и по своя преценка може да вгради допълнителните функции в следващи версии.

В случай, че желаете в софтуерният продукт да се добавят нови функционалности и модули с цел да се покрие специфика на вашата дейност може да сключите договор за поддръжка. Минималната сума за поддръжка е 350 лв. месечно, която включва 10 човеко-часа труд на месец и се сключва за минимум 12 месеца. Тази опция обикновено е препоръчителна за клиенти при които има необходимост от процес по осъвременяване, надграждане и нагаждане на софтуерния продукт спрямо спецификата на дейността. В повечето случай когато клиентът има необходимост от такъв вид поддръжка ФОРНЕКСТ ЕООД договаря конкретни условия след като анализира и прецени внимателно каква е необходимостта от сключването на договор за абонаментна поддръжка.

Още за условията и начина на осъществяване на поддръжка вижте в меню „Поддръжка“

Нанасяне на корекции в софтуера по поръчка на клиента е възможно да се правят и без да се сключва договор за поддръжка с месечен абонамент. В този случай цената за изработване на конкретната поръчка се договаря и изчислява според времето необходимо за изработването и. Този тип корекции са подходящи за малки задачи и когато не се налагат създаването на изцяло нови модули, тестването и развитието им в по-дългосрочен план. За повече информация относно цените за поддръжка и изработването на такъв тип корекции може да видите в меню „Поддръжка/Ценоразпис на услуги“

Всички промени, които се нанасят в софтуера се извършват в основното копие на продукта за масово потребление и те стават достъпни за всички потребители при публикуване на новата версия от ФОРНЕКСТ ЕООД. Когато клиентът желае нанесените промени в софтуера, които той е поръчал да не се публикуват в основното копие на продукта, тогава може да ползвате услугата ползване на собствена версия на продукта. Условията за ползване на собствена версия може да видите в меню „Поддръжка/Ползване на собствена версия“

Гаранция

Гаранция се дава на вече наличните и вградени модули, като тя покрива отстраняване на програмни грешки в тях. В този случай клиентът не заплаща услугата по коригирането на програмния код (програмиране). При ползване под наем срокът на гаранцията е идентичен със срока на ползване (докато се използва софтуерния продукт клиентът ползва гаранция). При закупуване на програмния продукт срокът на гаранцията е 2 години.

Всички допълнителни съпътстващи услуги по инсталиране, конфигуриране, консултации, обучение и необходимост от доработки се заплащат отделно и цените са посочени в определения ценоразпис за целта.

Важно! Съвместимост с Наредба Н-18:

Софтуерният продукт е създаден с водещата идея да бъде удобен за използване от нашите клиенти. В него са включени функционалности, които естествено покриват спецификата на бизнеса, за който са предназначени. Тази версия на продукта не е съобразена с инквизиращите и архаични изисквания на Наредба Н-18. Поради тази причина, в случай че промените в Наредба Н-18 влязат в сила, може да използвате продукта в пълната версия и с всички вградени удобства в бек-офис режим, което не е нарушение. Това означава, че внимателно трябва да подберете работното място и добре да организирате процесите по обработване на информацията. С удоволствие може да ви съдействаме със съвети, които да ви помогнат да управлявате бизнеса си с нашите продукти, въпреки различните представи на властта, която не се съобразява с бизнеса особено със съвестно плащащия данъците си.

Използването на СУПТО (система за управление на продажби в търговски обект) няма да улесни вашата работа, а напротив, ще я усложни повече и ще ви въвлече в досадни административни тежести и огромен набор от отговорности, чиито неспазвания са подплатени със солидни и непосилни глоби.

Въпреки това ФОРНЕКСТ ЕООД полага усилия за създаване и регистриране на СУПТО, за определена част от функционалностите, свързани с регистриране на продажбите, като отделен модул. Модулът на практика се приравнява на POS (Point Of Sales) система. Това е моделът, определен в Наредба Н-18 и няма начин той да бъде по-различен от описаното „задание“ в Приложение 29 от наредбата.