Програма за фактури Invoice Creator

78 лв.

Invoice Creator е софтуер за издаване и разпечатване на счетоводни документи като фактури, кредитни известия, дебитни известия и проформи фактури.
С програмата за издаване на компютърни фактури може да водите пълна отчетност на всички счетоводни документи за осъществяване на продажба. Invoice Creator е програма за издаване на фактури с разширени възможности. Поддържа възможност за опериране с няколко банкови сметки, следене задължения на клиенти, връзка със складовия софтуер GVStore, автоматично номериране на документите, права на достъп, история на издадени документи на клиенти и други.
Специално създадени опции за автосервизи с възможност за описание данни на автомобил при печат на фактурата.

Прочетете повече

Представяне Цени и условия Инсталиране и поддръжка Презентация Изтегляне Наредба Н-18

Създайте лесно фактура, кредитно или дебитно известие

Създайте лесно фактура, кредитно или дебитно известие

Лесно създавате документ в две стъпки, като първо попълвате основните параметри на фактурата и след това описвате стоките на документа без ограничение в броя на позициите. Отпечатвате копие и оригинал на фактурата автоматично едно след друго.

Имате бърз достъп до всички документи на един екран и в него може да търсите по номер на фактура или по дата на документа.

Попълвайте позиции към една фактура без да се притеснявате от ограничения в броя на редовете. В софтуера за фактури Invoice Creator няма такива ограничения.


Автоматично номериране

Invoice Creator се грижите за поредното номерирането на фактурите, кредитните и дебитните известия. Вие може да зададете начален номер от който да започне номерирането или да смените номерацията на фактурите когато се налага независимо от това дали има вече издадени документи.

Автоматично номериране
Специално създаден и за автосервизи

Специално създаден и за автосервизи

С разширените възможност за попълване на данни за регистрационен номер, марка и модел на автомобил, които се отпечатва във фактурата при необходимост, Invoice Creator е специално пригодена за издаване на фактури от автосервизи. Може да търсите фактура по регистрационен номер или марка и модел на автомобил.Възможност за работа с повече от една банкова сметка

Една от специфичните възможности е това, че може да използвате повече от една банкова сметка и по време на създаване на документ да изберете по коя от сметките клиентът да осъществи плащането, когато то е отбелязано като плащане с платежно нареждане. За улеснение винаги по подразбиране се избира една от всичките сметки, която да се попълва автоматично при създаване на фактура, и когато се наложи на нейно място може да се избере друга.

Възможност за работа с повече от една банкова сметка
Следите задълженията на клиенти

Следите задълженията на клиенти

Отбелязвайте документите, по които ще очаквате плащане като неплатени и така винаги ще имате точна информация за задълженията на всеки един клиент, както и лесно ще виждате всички фактури, по които се очаква плащане. Отразявайте всяко плащане към фактура и следете баланса по закриване на задължението освен за всеки отделен документ така и общата дължима сума.Възможност за обслужване на няколко фирми

С програмата за фактури Invoice Creator може да обработвате повече от една фирма. Изберете фирмата, с която ще работите още при стартиране на продукта и ще издавате фактури, кредитни или дебитни известия без ограничения. Всяка фирма се обслужва като самостоятелна и за това не се заплаща допълнително копие.

Възможност за обслужване на няколко фирми

Цена за неограничено ползване

78 лв.

На тази цена от 78 лв. може да закупите продукта за една работна станция и използвате софтуера без ограничения във времето.

Заплащате еднократно и ползвате продукта без допълнителни абонаментни такси.


Компютър + софтуер

“ФОРНЕКСТ” ЕООД предлага възможността да закупите марков компютър втора употреба с лицензиран Windows плюс програмата Invoice Creator. В този случай клиентът получава цялата конфигурация инсталирана, настроена и готова за работа като инсталирането и конфигурирането на цялата система не се заплаща.


Поръчка на допълнителни разработки

Софтуерният продукт е изцяло разработен от фирмата „ФОРНЕКСТ” ЕООД и нанасянето на промени в него могат да бъдат извършени. Тази услуга е отворена и развитието на програмата се базира до голяма степен именно на такива разработки.

Поръчката на допълнителни разработки е услуга, която се заплаща допълнително от клиента, който желае дадена специфика да се внедри като допълнителна възможност.

Стойността на услугата се формира по цени за разработване на софтуер и стандартно тя е 40 лв. за човекочас (програмиране от един програмист за един час от 60 мин.). В повечето случаи фирмата предлага гъвкави възможности за развитие на софтуера и цената се договаря в зависимост от изискванията и условията за поддръжка. За повече информация вижте секцията „Поддръжка и абонаменти”

Бонус

При закупуване на продукта всеки клиент може да поръча промени в софтуерния продукт, които да покрият определена специфика на дейността му и организацията до 8 човекочаса, като клиентът не заплаща стойността на тези доработки. Бонусът се предоставя еднократно и се усвоява в рамките на 6 месеца след закупуване на софтуерния продукт.

Всички посочени цени са крайни!


Инсталиране и настройка за работа

Препоръчва се инсталирането на програмния продукт да се извърши на място при клиента от упълномощен специалист. Цената на услугата за посещение на място (за територията на гр. София) с цел инсталиране и настройка е 30 лв. При поръчка на стойност над 500 лв. услугата е безплатна (за територията на гр. София). Инсталирането може да се извърши чрез осигуряване на отдалечен достъп до съответната работна станция. В този случай услугата е безплатна. За клиенти, които се намират извън територията на гр. София основно се практикува инсталиране чрез осигуряване на отдалечен достъп.

Работа в мрежа

Програмният продукт позволява работа в ЛОКАЛНА мрежа. Необходимо е наличието на файлов сървър, на който да се позиционира за работа и съхранение базата с данни, а на работните станции се инсталира и конфигурира самият продукт за работа в мрежа. За файлов сървър може да се приеме и една от работните станции. Инсталирането и конфигурирането на програмата за работа в мрежа е препоръчително да се извърши на място при клиента. За гарантирането на безпроблемния достъп до данните от страна на работните станции се предписват препоръки от специалист, които е препоръчително да бъдат спазени и изпълнени. Достъпване на данните през интернет (извън локална мрежа) не гарантира нормално функциониране на системата.

Важно! Съвместимост с Наредба Н-18:

Софтуерният продукт е създаден с водещата идея да бъде удобен за използване от нашите клиенти. В него са включени функционалности, които естествено покриват спецификата на бизнеса, за който са предназначени. Тази версия на продукта не е съобразена с инквизиращите и архаични изисквания на Наредба Н-18. Поради тази причина, в случай че промените в Наредба Н-18 влязат в сила, може да използвате продукта в пълната версия и с всички вградени удобства в бек-офис режим, което не е нарушение. Това означава, че внимателно трябва да подберете работното място и добре да организирате процесите по обработване на информацията. С удоволствие може да ви съдействаме със съвети, които да ви помогнат да управлявате бизнеса си с нашите продукти, въпреки различните представи на властта, която не се съобразява с бизнеса особено със съвестно плащащия данъците си.

Използването на СУПТО (система за управление на продажби в търговски обект) няма да улесни вашата работа, а напротив, ще я усложни повече и ще ви въвлече в досадни административни тежести и огромен набор от отговорности, чиито неспазвания са подплатени със солидни и непосилни глоби.

Въпреки това ФОРНЕКСТ ЕООД полага усилия за създаване и регистриране на СУПТО, за определена част от функционалностите, свързани с регистриране на продажбите, като отделен модул. Модулът на практика се приравнява на POS (Point Of Sales) система. Това е моделът, определен в Наредба Н-18 и няма начин той да бъде по-различен от описаното „задание“ в Приложение 29 от наредбата.