СУПТО Складова програма N18-GVStorePRO

588 лв. /година

GVStorePRO-N18 e складов софтуер регистриран като СУПТО (система за управление на продажби в търговски обект) по Наредба Н-18. Софтуерът е предназначен за обработване и отчитане на информация, свързана с продажбите и е регистриран по изискванията на Наредба № 18 (Наредба Н-18), като отговаря на условията заложени в Приложение 29 от Н-18. В списъка с регистрирани софтуерни продукти на НАП фигурира под номер 852.

Складовият софтуер GVStorePRO-Н18 представлява настолно приложение (Desktop application) и е предназначено да обслужва дейности, свързани с търговия на едро и търговия на дребно. Приложението се инсталира локално на компютърна система с операционна система MS Windows. Софтуерът може да се използва едновременно от повече от една работна станция, като данните са разположени и се съхраняват на сървърна станция, наета или собствена, предназначена за конкретната цел.

Прочетете повече

Представяне

Връзка с касов апарат

Връзка с касов апарат

Софтуерът работи при свързан към него касов апарат. Работи с фискалните устройства на DATECS – DP-150 и съвместими с него, както и с всички апарати на Eltrade. Всяка работна станция трябва да има свързано фискално устройство към него, за да може да функционира СУПТО софтуерът. Всички фискални бележки, както и сторно операции се отпечатват през интерфейса на софтуера.


Лесен за работа

Въпреки неадекватното задание заложено в Наредба Н-18 и по-конкретно в Приложение 29, GVStorePRO-N18 предоставя логичен и лесен начин на управление и регистриране на продажбите. Начинът на работа, който предлага GVstorePRO-N18 е идентичен с пълноценния и основен софтуерен продукт разработен за управление на складова дейност GVStorePRO.
Лесен за работа
Поддържа неограничен брой складове

Поддържа неограничен брой складове

За щастие успяхме да съхраним тази ценна функционалност при регистриране на софтуера в НАП, като спазихме изискванията и тя е достъпна за работа. Това позволява да създавате неограничен брой складове, с което може да управлявате и организирате складовата дейност по-лесно и по-точно.


Издаване на фактури

Към всяка продажба много лесно може да бъде издадена фактура. Издаването на фактурата може да се извърши веднага или на по-късен етап (в рамките на 5 дни) след приключване на документа, регистриране на плащането и издаване на фискален бон.
Издаване на фактури
Сторно и кредитно известие

Сторно и кредитно известие

В складовата програма GVstorePRO-N18 има изградена система за улеснено извършване на сторно операции. Само чрез въвеждане на УНП (уникален номер на продажба), по който е необходимо да се направи сторниране, софтуерът автоматично попълва и подава необходимите данни към фискалното устройство. Също за улеснение извежда списък на стоките и услугите, които са били продадени с продажба, по която ще се сторнира с цел да се извърши избор на конкретни позиции за сторниране или на всичките.


Номенклатура на артикули без ограничения

Подробното описание на стоките и услугите, с които ще работите, е изцяло запазено, като интерфейс и функционалност от основния продукт GVStorePRO и предлага всички познати възможности. Няма заложени ограничения в броя на стоките и услугите, които да се регистрират в номенклатурата складовия софтуер.
Номенклатура на артикули без ограничения
Специализиран за магазин с електронни компоненти

Специализиран за магазин с електронни компоненти

Софтуерът е оптимизиран за работа с голям брой номенклатурни позиции, каквито се предполага, че се използват от търговски фирми, предлагащи електронни компоненти и резервни части. Към всеки артикул може да се въведе информация за модели, марки, аналози (заменки) и продукти в които се използват, като резервни части.


Серийни номера

Складовият софтуер поддържа въвеждане на данни за серийни номера при доставки към всяка отделна бройка, която се заприходява. Предоставя възможност за регистриране на повече от един сериен номер към един артикул, което се налага при специфични стоки, като например смарт телефони и климатици.
Серийни номера
Други разходи

Други разходи

Отделно от продажбите и доставките складовия софтуер предоставя възможност за водене на отчет за извършени разходи с цел предоставяне на реална картина за направените допълнителни такива различни от доставките. По този начин се предоставя ясна картина за всички приходи и всички разходи, като парични стойности по месеци или за конкретно избран период.


Права на достъп

Достъпът до складовата програма (СУПТО) се извършва само чрез въвеждане на данни за потребител и парола, чрез които се идентифицира операторът и фискалното устройство, което свързано към работната станция. Чрез правата на достъп системата следи и записва основните операции, които операторът извършва по време на работа, като тази информация се предоставя в специално разработените справки съобразени с изискванията в Наредба Н-18.
Права на достъп
Одиторски профил

Одиторски профил

Софтуерът разполага с вграден и конфигуриран „одиторски профил“, който е аналог на администраторския профил, но с права само за четене. Одиторският профил е предназначен за предоставяне на достъп с цел извършване на справки от проверяващите органи, каквото е изискването по Наредба Н-18.