Съвместимост на софтуерните продукти с Наредба Н-18 (СУПТО)

Съвместимост на софтуерните продукти с Наредба Н-18 (СУПТО)

Уважаеми клиенти,

 

Във връзка с промените в Наредба Н-18 и повишения интерес към въпроси относно съвместимостта на софтуерните продукти, които предлагаме и които вие използвате, искаме да ви информираме по-подробно и да внесем пояснения, които ще са важни за вас.

В момента ФОРНЕКСТ ЕООД има стартирана процедура и подадени документи за одобряване на СУПТО. На този етап сме в процес на нанасяне на корекции по задени забележки и допълнителни изисквания от страна на НАП. Конкретният софтуер (СУПТО) е предвиден да обслужва търговската дейност и с него ще може да се извършват продажби на стоки и услуги в търговски обект с изцяло изпълнени условия по Наредба Н-18.

На първо място е необходимо всеки наш клиент, който използва наш продукт, да прецени по какъв начин ще организира работата си съобразно новите изключително и ненужно усложнени изисквания към софтуера в Наредба Н-18. Вариантите в най-общи линии са пет:

  1. Да приемате плащания в брой, като използвате софтуер за управление на продажбите за обслужване на дейността си в търговския обект при наличието на фискално устройство;
  2. Да приемате плащания в брой, но да организирате дейността си в ръчен режим без да използвате софтуер за управление на продажби в търговския обект (Работа в режим back office);
  3. Да премахнете приемане на плащания в брой, като се откажете от използване на касов апарат и да работите с напълно функционален софтуер, който не е регистриран като СУПТО. В този случай ще може да приемате само плащания по банка;
  4. Изнасяне на бизнес дейността извън територията на РБ;
  5. Прекратяване на дейността.

Според вариантите описани по-горе може да направите следното:

При вариант 1

Задължително ще трябва да използвате СУПТО, което да отговаря на изискванията на Наредба Н-18 и то да е в списъка с одобрените софтуери в сайта на НАП. В случай, че използвате само GVStorePRO и при одобрение на нашата версията като СУПТО, ще е необходимо да мигрирате към нея. Съответно ще трябва да декларирате пред НАП, че ползвате СУПТО по определения в Наредба Н-18 ред. Срокът за деклариране е 7-дневен след внедряването на продукта.

При вариант 2

Необходимо е да преустановите използването на софтуерните продукти, с които управлявате продажбите си в търговския обекта и да пренесете работата на същите извън него. По този начин не трябва и няма да можете да обслужвате клиентите на момента със софтуера, който ползвате, а постфактум да пренасяте и въвеждате информацията в него, за да може да управлявате бизнеса си както досега. Относно продуктите, които ползвате, ще е необходимо само да се преместят на нови работни места, които да са извън търговския обект.

При вариант 3

В случай, че решите да премахнете всички касови апарати и да преминете изцяло само с приемана на плащания по банка не се налага никаква промяна в начина на използване на софтуерните продукти и не попадате в обхвата на Наредба Н-18.

Варианти 4 или 5

не са желателни, но пък ще се спасите от тежката регулация, наложена с наредба Н-18.

 

Имайте предвид, че счетоводните фирми и счетоводителите нямат пълна яснота как точно трябва да се изпълнят условията в тази част от Наредба Н-18! Вероятно само 5% от счетоводителите имат ясна представа за това. Поради тази причина в опит да ви помогнат е по-вероятно да ви заблудят и препоръчат крайни, нелогични и скъпи решения.

При създалата се ситуация, с помощта на стратегията за информиране и заблуда на бизнеса, заглушаване на медийната среда с вярна, но подвеждаща информация, чиято цел е по-скоро дезинформиране, бизнесът не успя да разбере какво се очаква от него, за да изпълни условията на новите промени, заложени в Наредба Н-18. Софтуерните фирми алармирахме многократно за сериозния проблем, който се създава. За съжаление представата, че ние просто трябва да свържем с касов апарат и да си регистрираме продуктите в НАП, и всичко ще работи по удобния и познат начин както досега, е грешна. По тази причина повечето клиенти на софтуерни продукти са подведени, че всичко ще мине гладко и без сътресения.

Всъщност най-ощетените от Наредба Н-18 се оказвате вие, които използвате софтуерни продукти, за да управлявате бизнеса си удобно. Проблемите и административните тежести са много и тук няма да може да ви опишем всичките, а и целта на информирането с това писмо е друга.

За създаването на продукт, отговарящ на изискванията на Наредба Н-18, в продължение на една година ние се опитвахме да разберем изискванията на наредбата и да отговорим на условията. За този период успяхме с максимални усилия да създадем софтуер, съобразен с Наредба Н-18 и да подадем документи за одобрение в НАП. В момента изчакваме поредни бележки от страна на проверяващите или евентуална регистрация в случай, че те преценят, че условията са изпълнени. За съжаление, този софтуер може да покрие изискванията само на процесите по обслужване на продажбите в търговски обект. За останалите софтуерни продукти, които обслужват по-специфична дейност, на този етап е невъзможно да подготвим версия, съобразена с новите изисквания. Те са усложнени и водят до сериозно осакатяване на софтуерните продукти. С оглед на това не можем да си позволим да променяме обслужващия сервизна дейност (GVServicePRO) и автосервизна дейност (GVCarService-2) софтуер, без да имаме яснота относно бъдещето на Наредба Н-18 и съгласието на нашите потребители за това - да ползват един скъп продукт, който да обслужва основно изискванията на проверяващите за сметка на функционалността.

ФОРНЕКСТ ЕООД винаги е имало за цел да предлага добри софтуерни решения на достъпни цени, създадени предимно за обслужване на българския бизнес. Продуктите, които предлагаме са плод на близо 15-годишен труд, насочен към развитие и осъвременяване на складов и сервизен софтуер. Предвид този факт, няма как в рамките на една година, да пресъздадем всички предлагани продукти в нови, които да обслужват първо интересите на държавата, след това вашите. Те ще са с ограничени възможности, с пълна липса на гъвкавост и отгоре на това тяхната стойност ще е в пъти по-висока от сегашната. От 12-месечния период, в който ние трябваше да отговорим на условията на Наредба Н-18 и конкретно на Приложение 29, приблизително 8 месеца бяха необходими само за това - да разберем какви точно са изискванията. И до ден днешен няма яснота и разумни решения за голяма част от казусите, които са нормална практика в управлението на различните дейности в бизнеса. Всички разумни предложения, направени от работните групи за усъвършенстване на Наредба Н-18, бяха отхвърляни. Промените, които бяха направени са несъществени и не променят нищо в посока на оптимизиране, за да улеснят бизнеса.

Предвид гореизложената информация, вие трябва да прецените какво решение и какви действия ще предприемете, за да се съобразите с изискванията на Наредба Н-18. Крайният срок за това решение е определен от наредбата и той за сега е 31.01.2020 г.

За да сме коректни към вас сме длъжни да ви информираме, че ако изберете вариант 1, при който попадате в обхвата на Наредба Н-18 и работите с наш софтуер, който не е и няма да бъде регистриран като СУПТО е необходимо да потърсите алтернативно решение в посока Вариант 2.

За съжаление регулацията на Наредба н-18 не подобрява бизнес средата в България, а и убива възможността да се подобрява в положителна посока. Не бихме искали в отговор на „загрижеността“ за нашето светло бъдеще от страна на МФ и НАП, да ни се наложи да се реализираме на чуждите пазари, за да продължим да съществуваме и в някаква степен на нашия пазар. Това, за което можем да се борим основно на този етап, с вашето съдействие, е да даваме гласност на всички пропуски и спънки за добра оперативност на бизнес процесите.

За подборна информация за новите изисквания за работа със СУПТО ви съветваме да се запознаете с Глава 7 от Наредба Н-18 и Приложения 29, 30 и 31.

 

Пожелаваме успех!