Софтуер за автобояджийски сервиз CCService

1164 лв.

Софтуер предназначен за автосервизи с автобояджийска и автотенекеджийска дейност с отчети към застрахователи (използва наредба 24)

Прочетете повече

Представяне Цени и условия Поддръжка и абонамент Презентация Наредба Н-18

Създаден специално за автосервизи обслужващи застрахователи

Създаден специално за автосервизи обслужващи застрахователи

Разполагате със специално подбрани полета с данни за попълване. Попълвате данни като:

  • номер на щета (поръчка от застраховател);
  • възложител;
  • флаг за чакаща калкулация;
  • цена на час;
  • отстъпки за материали;
  • отстъпки за работни позиции;
  • номер на боя;
  • марка и модел на автомобила;
  • данни за фактури и плащане.
Лек и удобен интерфейс

CCService предлага на своите потребители лек и удобен интерфейс за работа. Разполагате с възможност за работа комбинация от бързи клавиши за по-бързо обработван на поръчките. Бързо и лесно търсене по различни критерии.

Лек и удобен интерфейс
Наредба 24

Наредба 24

Разполагате с вграден списък на сервизните нормо-времена от наредба 24 за попълване на работни позиции към дадена поръчка. Адаптивно и лесно търсене по класове автомобили и раздели като: боядисване, подмяна на детайли, възстановяване на детайли и други.


Разпечатване на калкулация

За всеки ремонт отпечатвате калкулация с цялата необходима информация за отчитане на извършените услуги свързани с ремонта на автомобила.


Разпечатване на калкулация
Изпращате калкулацията по имейл към застрахователя

Изпращате калкулацията по имейл към застрахователя

Опция за лесно изпращане на калкулацията по имейла към застрахователя директно от софтуерния продукт през Outlook на Microsoft Office.

Вграден модул за издаване на фактури

Използвайте вградения модул за фактуриране, с който лесно създавате фактура към всяка поръчка. Автоматичното номериране на фактурите не позволява грешки при издаване на фактурите. Възможност за редактиране на документа при грешка. Получавате веднага информация за това дали има издадена фактура към всяка поръчка и лесно може да я разпечатате.
Вграден модул за издаване на фактури
Работна карта

Работна карта

Създайте позиции, с които подробно описвате описа ма ремонта с описание на отделните детайли, които трябва да бъдат ремонтирани и отбележете степента на увреждане. След това разпечатайте работната карта която дава ясна информация за управляващия процесите по ремонта на автомобила.Опис на процесите

Опишете всички процеси със съответната последователността и ги разпределете за изпълнение по служители. Проследете изпълнението на процесите и попълнете необходимите данни за изчисляване на изработения труд на служителите.

Опис на процесите

Еднократно заплащане за закупуване на продукта

1 164 лв.

Цената включва ползването на продукта на до 10 работни станции за един обект/сервиз.

Цената за закупуване на продукта е 1164 лв.

Ползване под наем

60 лв./месец

Месечният наем за ползване на до три работни станции е 60 лв. Месечният наем дава правото на клиента да използва софтуерния продукт в рамките на един календарен месец.

Цената за първоначално конфигуриране на системата е 228 лв., като тази цена се заплаща еднократно в самото начало и в нея е включен едномесечен абонамент.

Закупуване на допълнително копие

198 лв.

В случай, че вече сте закупили CCService и желаете да закупите допълнително копие на продукта цената е 198 лв..

Какво е включено в цената при ползване под наем?

При ползване под наем клиентът има право да използва програмата в рамките на определения срок. При ползване под наем клиентът получава всички нови версии в случай, че има такива. Инсталирането на версиите става автоматично. Публикуването на нова версия става по преценка на ФОРНЕКСТ в момент също определен от ФОРНЕКСТ. При използването на складовия софтуер под наем данните се разполагат на сървър на ФОРНЕКСТ. Достъпът до данните се осъществява чрез интернет връзка. ФОРНЕКСТ ЕООД се грижи за ежедневното архивиране на данните в края на всеки деня. Обемът на базата данни за посочената цена не трябва да надвишава 4GB.

Какво е включено в цената при закупуване на софтуерния продукт?

При закупуване на складовия софтуер клиентът получава правото да го използва без ограничение във времето. При първоначалното закупуване клиентът получава правото да използва софтуера на до 10 работни станции. След прехвърляне на този лимит може да закупи допълнителни копия на програмата.

Необходимо е да разположи данните на собствен сървър, като отговорността за целостта на данните, архивирането и поддържането на сървърния софтуер е изцяло негова. В рамките на гаранционния срок клиентът получава новите версии на продукта, като за целта трябва да осигурява необходимия достъп до сървъра с данните. Новите версии на продукта (в случай, че има такива) се инсталират периодично по преценка на ФОРНЕКСТ ЕООД.

Как да изпробвам софтуера?

Поради спецификата на софтуерния продукт свързана с ползването на по-модерна база данни продуктът може да бъде инсталиран само от наши специалисти. Всъщност за да изпробвате софтуера трябва само да се свържете с нас на +359887708774 и да направите заявка за това. Ние ще подготвим всичко необходимо и когато имаме готовност ще ви се обадим за да ви инсталираме пакетът файлове необходим за да започнете работа. Може да ви предоставим един месец тестов период, в който да изпробвате възможностите на софтуера и след това, ако ви хареса и прецените, че ще ви върши добра работа да започнете да го ползвате под наем или да си го закупите.

Поддръжка

Таксата за ползване под наем на софтуерния продукт и абонаментната поддръжка са две различни услуги. В „Цени и условия“ може да видите какво е включено в цената при ползване под наем или при закупуване. Всички допълнителни услуги, от които имате необходимост могат да бъдат извършвани срещу заплащане на месечен абонамент за поддръжка и развитие. Месечният абонамент за поддръжка и развитие не е задължителен.

Извършване на промени по поръчка на клиента

Автосервизния софтуер CCService е готов софтуерен продукт и се предлага като продукт за масово потребление. Всички промени в него се предоставят на всички клиенти, които го ползват в рамките на заплатения срок. Новите версии на продукта (в случай, че има такива) се инсталират периодично по преценка на ФОРНЕКСТ ЕООД.

Всеки клиент срещу допълнително заплащане може да поръча извършване на доработки с цел вграждане на допълнителна функционалност или нови отделни модули. По преценка на ФОРНЕКСТ ЕООД желаните корекции на софтуерния продукт може да бъдат отказани. Нанесените промени в последствие стават достъпни за всички потребители на софтуерния продукт.

Цената за извършване на допълнителни разработки може да видите в ценоразписа на услугите.

Гаранция

Гаранция се дава на вече наличните и вградени модули, като тя покрива отстраняване на програмни грешки в тях. В този случай клиентът не заплаща услугата по коригирането на програмния код (програмиране). При ползване под наем срокът на гаранцията е идентичен със срокът на ползване (докато се използва софтуерния продукт клиентът ползва гаранция). При закупуване на програмния продукт срокът на гаранцията е 2 години. Всички допълнителни съпътстващи услуги по инсталиране, конфигуриране, консултации, обучение и необходимост от доработки се заплащат отделно и цените са посочени в определения ценоразпис за целта.

Важно! Съвместимост с Наредба Н-18:

Софтуерният продукт е създаден с водещата идея да бъде удобен за използване от нашите клиенти. В него са включени функционалности, които естествено покриват спецификата на бизнеса, за който са предназначени. Тази версия на продукта не е съобразена с инквизиращите и архаични изисквания на Наредба Н-18. Поради тази причина, в случай че промените в Наредба Н-18 влязат в сила, може да използвате продукта в пълната версия и с всички вградени удобства в бек-офис режим, което не е нарушение. Това означава, че внимателно трябва да подберете работното място и добре да организирате процесите по обработване на информацията. С удоволствие може да ви съдействаме със съвети, които да ви помогнат да управлявате бизнеса си с нашите продукти, въпреки различните представи на властта, която не се съобразява с бизнеса особено със съвестно плащащия данъците си.

Използването на СУПТО (система за управление на продажби в търговски обект) няма да улесни вашата работа, а напротив, ще я усложни повече и ще ви въвлече в досадни административни тежести и огромен набор от отговорности, чиито неспазвания са подплатени със солидни и непосилни глоби.

Въпреки това ФОРНЕКСТ ЕООД полага усилия за създаване и регистриране на СУПТО, за определена част от функционалностите, свързани с регистриране на продажбите, като отделен модул. Модулът на практика се приравнява на POS (Point Of Sales) система. Това е моделът, определен в Наредба Н-18 и няма начин той да бъде по-различен от описаното „задание“ в Приложение 29 от наредбата.