BCRSRV220171212-001 - Невъзможност за създаване на нов ремонт с връзка към склада – отстраняване на проблема

Софтуерен продукт: Програма за автосервиз GVCarService

12.12.2017 г.

Възможно е в дадена ситуация системата да не ви позволи да създадете нов ремонт към даден автомобил и да ви изведе следното съобщение:

„Не се позволява запис! Вероятно вече има създаден складов документ!“

Направете следното:

1. В случай, че работите от няколко работни станции преустановете работа с всички, след което стартирайте автосервизния софтуер GVCarService-2 само от едно работно място.

2. Влезте в ремонтите на избран автомобил (може да е произволен)

3. Създайте един нов ремонта БЕЗ ДА МАРКИРАТЕ „Създай документ за изписване от склад“!

Създайте един нов ремонта БЕЗ ДА МАРКИРАТЕ - Създай документ за изписване от склад

4. След това създайте нов ремонт като вече може да маркирате „Създай документ за изписване от склад“ за създаването на връзка към складовия модул (системата трябва да ви позволи).

След това създайте нов ремонт като вече може да маркирате - Създай документ за изписване от склад

5. Може да изтриете празните ремонти и да продължите да работите.

Изтрийте празните ремонти

В случай, че отново не ви позволи да създадете нов документ с връзка към складовия модул повторете отново гореописаните стъпки.

При невъзможност да решите проблема може да се свържете с нас за помощ.