BCRSRV2201803-001 – Обобщен бюлетин за нанесени промени в GVCarService-2 от 28.03.2018 г.

Софтуерен продукт: Програма за автосервиз GVCarService

28.3.2018 г.

При отваряне на екрана със списъка на ремонтите към даден автомобил, преди се маркираше най-стария извършен. Вече се позиционира на последния ремонт, както при предишната версия.

позициониране на последния ремонт в софтуера за автосервиз gvcarservice-2

Сумата на общите задължения вече се показва на основния екран. Така вече от при позициониране на даден клиент-автомобил веднага може да се обърне внимание и да се види какви са общите неплатени задължения на клиента. Тази информация се показва в панела с информация за детайли долу ляво веднага до регистрационния номер на автомобила.

показване на общите задължения на основния екран в софтуера за автосервиз gvcarservice-2

При редактиране данните на даден автомобил е възможно след коригиране информацията за рама (VIN) да се получи дублиране и системата да не позволи записа. В този случай до сега се извеждаше служебно неразбираемо съобщение за грешка. Вече извежда съобщение с нормален разбираем текст ако след редактирането на рамата или регистрационният номер се получава дублиране с друг вече въведен автомобил.

извеждане на нормално съобщение за грешка при дублиране на рама или регистрационен номер