Скриване на неактивните техници/монтьори

Софтуерен продукт: Програма за автосервиз GVCarService

28.10.2018 г.

Предвидената опция за скриване и показване на техниците от списъка вече е активна. Преди промяната софтуерът даваше възможност даден техник само да бъде маркиран като скрит/неактивен. След като даден техник беше маркиран като неактивен само се извеждаше информация за това, че той е маркиран като такъв. Вече е добавена нова функционалност, която след маркирането на даден техник/монтьор като неактивен същият се скрива от списъка и по този начин може да се поддържа списък само на монтьорите, които са активни. Това създава удобство при избор на техник в попълване данните за извършените операции, тъй като неактивните вече не се показват и списъкът е по-компактен.

скриване и показване на техници в софтуера за автосервиз gvcarservice-2

Маркираните, като неактивни техници/монтьори не се изриват, а само се скриват. Също е създадена възможност, с която се позволява да се изведе пълният списъка, заедно със скритите монтьори, като се позволява даден техник да бъде показан отново в списъка.

скриване и показване на техници в софтуера за автосервиз gvcarservice-2

скриване и показване на техници в софтуера за автосервиз gvcarservice-2

По подразбиране софтуерът за автосервиз GVCarService показва само списъка с активните техници/монтьори.