Програма за обслужване на хотел за гуми FN storage of tires

990 лв.

Програма за обслужване на хотел за гуми (съхранение на автогуми). Този софтуерен продукт е нова разработка на Форнекст. Програмата води пълна отчетност на съхранението на автомобилни гуми или така познатия хотел за автомобилни гуми.

Прочетете повече

Представяне Цени и условия Поддръжка и абонамент Презентация

Създайте ред във вашия склад за гуми

Създайте ред във вашия склад за гуми

Създавайте лесно заявка за съхранение с информация за колите на клиентите, които ползват вашите услуги, опишете подробно информация за гумите, които остават на съхранение при вас. Търсете лесно по регистрационен номер, клиент и по статус на заявка.
Въведете място в склада

Отбележете мястото в склада в специално поле за тази цел, за да може лесно и бързо да намерите съхранените гуми на вашите клиенти.Въведете място в склада
Отпечатване на етикет

Отпечатване на етикет

Отпечатайте етикет съдържащ най-важната информация от заявка за съхранение във вид удобен за прикрепване към заскладените гуми.


Статус на заявката

Използвайте статуса на заявката за да отбелязвате точна информация и да следите историята за това какво се случва с гумите оставени от клиента. Дали са заскладени, дали са взети от клиента, дали са забравени или са бракувани.Статус на заявката
Допълнителна важна информация

Допълнителна важна информация

Използвайте възможността да отбележите дали дадени гуми се остават на съхранение заедно или без джантите, какъв е типа на джантите (алуминиеви или метални), броя на гумите, които се заскладяват, техни DOT и сезона (зимни, летни, всесезонни).
Прехвърлете към нов сезон

За да не въвеждате наново всички данни в заявка за съхранение ползвайте опцията за прехвърляне в нов сезон. Така старите заявки се прехвърлят в архив, а новите вече стават активни.Прехвърлете към нов сезон
Създайте документ за плащане

Създайте документ за плащане

Обединете всички заявки за съхранение на даден клиент и оформете един документ за плащане. Поставете общата цена за всички заскладени гуми от даден сезон и отпечатайте документа на клиента. Отразете платената сума и седете баланса за платено и остатък за плащане.


Цена за закупуване на продукта

990 лв.

Цената за закупуване на продукта е 990 лв. Заплаща се еднократно и може да ползвате софтуера неограничено във времето и без задължителни абонаменти и такси.

Ползване под наем

36 лв./месец

Цената за ползване под наем е 36 лв. месечнo. Това включва инсталиране на продукта до 3 работни станции.

Цената за първоначалното конфигуриране на системата е 240 лв. и включва подготвяне, конфигуриране и инсталиране на системата.

Какво е включено в цената при ползване под наем?

При ползване под наем клиентът има право да използва програмата в рамките на определения срок. При ползване под наем клиентът получава всички нови версии в случай, че има такива. При използването на софтуер под наем данните се разполагат на сървър на ФОРНЕКСТ. Достъпът до данните се осъществява чрез интернет връзка. ФОРНЕКСТ ЕООД се грижи за ежедневното архивиране на данните в края на всеки деня. Обемът на базата данни за посочената цена не трябва да надвишава 2GB.

Какво е включено в цената при закупуване на софтуерния продукт?

При закупуване на програма за обслужване на хотел за гуми FN storage of tires клиентът получава правото да го използва без ограничение във времето. При първоначалното закупуване клиентът получава правото да използва софтуера на до 20 работни станции. След прехвърляне на този лимит може да закупи допълнителни копия на програмата.

Необходимо е да разположи данните на собствен сървър, като отговорността за целостта на данните, архивирането и поддържането на сървърния софтуер е изцяло негова. В рамките на гаранционния срок клиентът получава новите версии на продукта, като за целта трябва да осигурява необходимия достъп до сървъра с данните. Новите версии на продукта (в случай, че има такива) се инсталират периодично по преценка на ФОРНЕКСТ ЕООД.

Как да изпробвам софтуера?

Поради спецификата на софтуерния продукт свързана с ползването на по-модерна база данни продуктът може да бъде инсталиран само от наши специалисти. Всъщност за да изпробвате софтуера трябва само да се свържете с нас на +359887708774 и да направите заявка за това. Ние ще подготвим всичко необходимо и когато имаме готовност ще ви се обадим за да ви инсталираме пакетът файлове необходим за да започнете работа. Може да ви предоставим един месец тестов период, в който да изпробвате възможностите на софтуера и след това, ако ви хареса и прецените, че ще ви върши добра работа да започнете да го ползвате под наем или да си го закупите.

Поддръжка

Таксата за ползване под наем на софтуерния продукт и абонаментната поддръжка са две различни услуги. В „Цени и условия“ може да видите какво е включено в цената при ползване под наем или при закупуване. Всички допълнителни услуги, от които имате необходимост могат да бъдат извършвани срещу заплащане на месечен абонамент за поддръжка и развитие. Месечният абонамент за поддръжка и развитие не е задължителен.

Извършване на промени по поръчка на клиента

Програма за обслужване на хотел за гуми FN storage of tires е готов софтуерен продукт и се предлага като продукт за масово потребление. Всички промени в него се предоставят на всички клиенти, които го ползват в рамките на заплатения срок. Новите версии на продукта (в случай, че има такива) се инсталират периодично по преценка на ФОРНЕКСТ ЕООД.

Всеки клиент срещу допълнително заплащане може да поръча извършване на доработки с цел вграждане на допълнителна функционалност или нови отделни модули. По преценка на ФОРНЕКСТ ЕООД желаните корекции на софтуерния продукт може да бъдат отказани. Нанесените промени в последствие стават достъпни за всички потребители на софтуерния продукт.

ФОРНЕКСТ ЕООД приема предложения за подобряване работата на продукта и по своя преценка може да вгради допълнителните функции в следващи версии.

Цената за извършване на допълнителни разработки може да видите в ценоразписа на услугите.

Гаранция

Гаранция се дава на вече наличните и вградени модули, като тя покрива отстраняване на програмни грешки в тях. В този случай клиентът не заплаща услугата по коригирането на програмния код (програмиране). При ползване под наем срокът на гаранцията е идентичен със срокът на ползване (докато се използва софтуерния продукт клиентът ползва гаранция). При закупуване на програмния продукт срокът на гаранцията е 2 години.

Всички допълнителни съпътстващи услуги по инсталиране, конфигуриране, консултации, обучение и необходимост от доработки се заплащат отделно и цените са посочени в определения ценоразпис за целта.