Промени в сервизния модул: Добавяне на колони е екрана с информация за ремонтните поръчки, корекция на екрана при търсене чрез филтър и добавяне на поле за бързо търсене по ключова дума.

Модул: GVService - сервиз

4.8.2011 г.

В сервизния модул GVService на основния екран в таблицата с информацията за сервизни поръчки/ремонти са добавени две нови колони с информация – ПРОДУКТ и ПАРТНЬОР. Проблемът при търсене чрез филтър където се не се извеждаха коректно имената на някои от колоните е отстранен.

В основния екран вдясно над таблицата с ремонтите е добавена нова възможност за бързо търсене по ключова дума. Търсенето чрез това поле всъщност активира функцията „Търси по ключова дума” в екрана за „Филтър по зададени условия”, но без да се налага изричното му отваряне за целта.

При активен филтър за повечето от колоните в таблицата с информация за ремонтите е активна функцията за сортиране по съответните колони чрез кликване върху заглавието на съответната колона.