Информация за модел в основния екран, запомняне на ширината на колоните и нова подредба на колоните.

Модул: GVService - сервиз

15.6.2011 г.

В основния екран на сервизния модул е добавено полето с информация за марка. Когато клиентът ръчно си нагласи ширината на всяка отделна колона това състояние се запомня и при следващ вход се запазва изгледа такъв какъвто е бил преди да се излезе от сервизния модул. Полетата с дата на ремонт и дата на получаване са изместени след полето „СТАТУС”. По този начин визуално подредбата на полетата с данни в основния сервизен модул е следната: № на поръчка/карта, дата на приемане, марка, модел, сериен номер, гаранционен/извънгаранционен, статус, дата на ремонт, дата на получаване, техник, гаранционна карта №