Включване на нов експорт - Export на ремонтни карти за web (формат - tetbg)

Модул: GVService - сервиз

23.6.2010 г.

Експортът генерира TXT файл, като в него полетата са разделени със табулатор (chr(9)). Полетата са както следва: Ремонтна карта, тип на ремонта, марка, продукт, модел, сериен номер, гаранционна карта номер, статус, приет на, завършен на, получен на, описание на дефекта.