Добавяне на допълнителна опция във „Формуляр 3+”

Модул: GVService - сервиз

4.6.2010 г.

Създаден е нова бланка за отпечатване на ремонтна карта като разширение на стандартния „Формуляр 3”. В частта на клиента и в частта за сервиза се дава възможност да се въведе текст с условия под който клиентът да се подписва. Като допълнителна настройка в отделно поле се попълва съответния текст и панела за настройки.