Включване на допълнителна форма за печат на ремонтна карта

Модул: GVService - сервиз

4.6.2010 г.

Новата форма за печат е „Формуляр 3 с опция +”. В него може да се добави текст с по-голямо съдържание, като същия се отпечатва на формата за сервиза и на формата, която получава клиентът. Текстът може да се въведе от меню настройки „Ремонтни карти” – бутона „Текстове за печат”