Включване на допълнителен филтър в екрана за уведомяване на клиенти (По куриер)

Модул: GVService - сервиз

26.5.2010 г.

Филтрирането на готовите ремонти става чрез чекбокс в горната част на екрана (над самата таблица). Когато чекбоксът е маркиран системата филтрира ремонтите, оито са отбелязани за изпращане по куриер и при отмаркиране се появяват всички готови ремонти. Филтърът е активен и за проверка на „Прегледани/При партньор” ремонти