В екрана за уведомяване на клиент е добавена и таблица с информация за „Опис на ремонти”

Модул: GVService - сервиз

18.3.2010 г.

Когато се активира екрана за уведомяване на клиенти от бутоните „Прегледани” или от „Готови” под списъка с ремонтите карти се извежда и информация за „Опис на ремонта” с цел лесно да се види какво е правено и да се информира клиента.