Добавяне на възможност за експорт само на определена ремонтна карта в XLS

Модул: GVService - сервиз

18.3.2010 г.

Експортването на картите когато се избере от меню „Справки”/ „Export на карти в XLS” вкарва всички карти които от списъка. Когато се използва десен бутон върху конкретна карта се експортва само тя.