Уведомяване на клиенти при статус „Прегледан / При партньор”

Модул: GVService - сервиз

17.3.2010 г.

Създаден е нов екран, който извежда списък с ремонтните, които са в статус „Прегледан / При Партньор”. В екрана се извежда информация за клиента с цел да бъде информиран за състоянието на ремонта. След като клиентът е уведомен картата се маркира като „Клиентът е уведомен”