Добавяне на текстовете от „Опис към ремонт” към експортния файл в XLS от меню Справки/Export на карти в XLS

Модул: GVService - сервиз

17.3.2010 г.

Добавяне на текстовете от „Опис към ремонт” към експортния файл в XLS от меню Справки/Export на карти в XLS