Настройка на операционната система за работа със софтуера

За нормалното функциониране на софтуера за обслужване хотел за гуми е необходимо първо да направите или да проверите настройките на операционната система, която използвате. Конкретно е обърнете внимание на регионалните настройки.

Отворете "Control Panel" и от списъка изберете "Region and Language"

Софтуер за управление на хотел за гуми Storage of tires - настройки на Windows

От първия таб "Formats" обърнете внимание на това какво е зададено в полето "Format:". Информацията в него трябва да е: "Bulgarian (Bulgaria)". От същия екран натиснете бутона за допълнителни настройки "Additional settings…"

Софтуер за управление на хотел за гуми Storage of tires - настройки на Windows

На екрана ще се изведе форма за ръчна настройка на формати. В първия таб "Number" в полето "Decimal symbol:" въведете "." (точка).

Софтуер за управление на хотел за гуми Storage of tires - настройки на Windows

Същото направете и в таба "Currency"

) Софтуер за управление на хотел за гуми Storage of tires - настройки на Windows

Изберете настройките от последния таб "Date" за да настроите формата на датата. В полето "Short date:" въведете посочения формат точно както е указан в изображението. Ако форматът е указан в следния вид: "dd.M.yyyy г." трябва да премахнете последните три символа (точката, буквата "г" и интервала).

Софтуер за управление на хотел за гуми Storage of tires - настройки на Windows

Потвърдете с бутона "OK" нанесените промени във формата и в предходния екран също потвърдете промените с "OK"

Вижте още: