Заскладяване на гуми

Заскладяването в софтуера за обслужване на хотела за гуми се извършва от основния екран. Първоначално след стартиране на програмата трябва да активирате данните.

Стартиране и вход

Стартирайте програмата. За активиране на данните в системата използвайте бутона "Вход"

Софтуер за управление на хотел за гуми Fornext Storage of tires - настройки на Windows

Ако връзката със сървъра е успешна на екрана в табличен вид се извежда списък с заскладени гуми на клиенти.

Заскладяване (добавяне на нов запис)

Използвайте бутона "Добави" за да отворите нова бланка/екран за добавяне на нов запис към списъка.

Софтуер за управление на хотел за гуми Fornext Storage of tires - настройки на Windows

Попълнете полетата с съответните данни и потвърдете добавянето/заскладяването на гумите с бутона "Запис"

Софтуер за управление на хотел за гуми Fornext Storage of tires - настройки на Windows

Отпечатване на етикет

За отпечатване на етикет, който се прикрепя към гумите използвайте бутона "Печат на етикет" и от следващия екран натиснете бутона за печат.

Отпечатване на етикет в софтуер за управление на хотел за гуми Fornext Storage of tires - настройки на Windows

Вижте още: