Ново условие за извеждане на подменените гаранционни уреди в обобщената справка за извършени ремонти

Софтуерен продукт: Софтует за сервиз GVServicePRO - сервиз за черна и бяла техника

8.5.2016 г.

Добавена е възможност в обобщената справката за извършените ремонти, която позволява да се задава условие за извеждане само на ремонтните поръчки, в които решението е подмяна на уреда. Също има възможност да се зададе условие, което да извежда само ремонтните поръчки, които са ремонтиране и не са подменени.

условие за извеждане на ремонтни поръчки в които е отразено, че уредът е подменен