BSRP201607-001 - Обобщен бюлетин за нанесени промени в ServicePRO

Софтуерен продукт: Софтует за сервиз GVServicePRO - сервиз за черна и бяла техника

12.7.2016 г.

Информация за отчет

В секцията „Цена на ремонта“ от основния екран за работа с ремонтните карти вече се показва информация и за отчета, в който се намира конкретната ремонтна карта. По този начин може да се направи лесно проверка кога и с кой отчет е отчетен и платен ремонта на сервизната база.

информация за отчет, с който е отчетен ремонта

Търсене по номер на ремонт

В модул „Отчети на сервизи“ вече в секцията със списъка на ремонтните карти над таблицата има поле, чрез което може да се прави търсене по номер на ремонтна карта

търсене по номер на ремонтна поръчка в модула с отчетите на сервизите

Корекция в модул за одобряване на ремонти

Отстранен е проблемът с извеждане на нулева ставка като отчисление при одобряване на ремонта и определяне на стойността, която трябва да се заплати на сервиза извършил ремонта. Спецификата при одобряване на ремонтите е, че трябва да е избран като текущ сервизът, който ще одобрява. Това вече става автоматично в случай, че преди да се стартира модула е бил избран друг, различен от водещия.

отстранен е проблемът с извеждане на нулева ставка като отчисление при одобряване на ремонта