BSRP201612-001 - Обобщен бюлетин за нанесени промени в ServicePRO

Софтуерен продукт: Софтует за сервиз GVServicePRO - сервиз за черна и бяла техника

21.12.2016 г.

Разширена опция за филтриране в панела за управление на основния екран

В основния екран на сервизния софтуер е добавена функция с възможност за допълнително филтриране на ремонтите по няколко основни критерии. Панелът вляво е разширен, чрез управление с секции/табове, което може да видите в горната му част. Първият там е с наименование „Основен панел“, а вторият е с наименование „Филтриране“.

панел с разширени опции за търсене

панел за допълнително филтриране на ремонти

При отваряне на секцията/табът „Филтриране“ вече може да се филтрират ремонти на конкретен техник, неразпределени ремонти, както и филтриране по няколко основни статус и техните подстатуси.

филтриране на ремонти в основния екран по техник, по статуси и подстатуси.

Нов статус в заявените части към ремонт

Добавен е нов статус в заявените части към ремонт и той е „ИЗТРОТО СЛЕД КАТО Е ВЛОЖЕНО“. Статусът на заявената част автоматично се сменя като „ИЗТРОТО СЛЕД КАТО Е ВЛОЖЕНО“ когато в документа за изписване от склад е дадената част е изтрита след като вече е изпратена и е вложена към сервиза. В този случай преди не можеше да се получаваше объркване, тъй като след изтриване на частта от складовия документ в заявката активния статус оставаше „ВЛОЖЕНО“. Така вече ясно се разбира, че има заявена част, след което тя е изписана от склада, вложена е в ремонта и след това е изтрита и е върната в склада през складовия модул.

филтриране на ремонти в основния екран по техник, по статуси и подстатуси.