BSRP201711-001 - Обобщен бюлетин за нанесени промени в ServicePRO от 20 ноември 2017 г.

Софтуерен продукт: Софтует за сервиз GVServicePRO - сервиз за черна и бяла техника

20.11.2017 г.

Нова възможност за създаване на процеси/задачи към ремонти

Към секциите с допълнителните функции за текущия ремонт (заявени части, вложен труд, труд, цена на ремонта, опис на ремонт . . .) е добавена нова секция „Процеси“. В нея се предоставя възможността за описание на последователността задачите, като отделни процеси за извършване на дадения ремонт. Във всеки процес се отбелязва подробно дата и часа на стартиране, дата и час на приключване, техник и описание на самия процес.

секция за описание на процеси в GVServicePRO

Функциите, които са достъпни за описание на задачите/процесите към ремонт са: добавяне, редактиране и изтриване.

екран за добавяне на нов процес към ремонт

Екран за проследяване на изпълнението на задачите/процесите (мониторинг)

Създаден е нов екран, който е предназначен да извежда списък на всички активни процеси към определена дата, които са активни и очакват да бъдат извършени. В този екран е създадена функционалност за отбелязване на процесите като стартирани, завършени или отказани. Когато в сервизния софтуер е осъществен достъп от потребител с профил „Техник“ в списъка с процесите се показват задачите само, които се отнасят до съответния техник.

екран за добавяне на нов процес към ремонт

В екрана са включени опции за включване на автоматично опресняване на информацията през определен период от време.

екран за добавяне на нов процес към ремонт

Процесите/задачите, които са от предходен ден и час се извеждат най-отгоре и са маркирани в червено.

Извеждане на допълнителна информация за ремонт

На основния екран в левия панел, в блока с информация от текущия ремонт вече се извежда информация с данни за адреса на клиента.

извеждане на допълнителна информация с адрес на клиента към ремонт

Отстраняване на проблем в секцията за прикачени файлове

В модула за одобряване на ремонт в секцията с прикачените файлове към конкретния ремонт можеха да се показва информация само за прикачени снимки, а когато има прикачени файлове се извеждаше съобщение за грешка. Проблемът е отстранен и вече може да се получава информация както за прикачени изображения, ката и за прикачени файлове.

отстраняване на проблем с визуализирането на прикачени файлове различни от изображения

Одобряване на ремонт от основния екран

Вече е възможно от основния екран със списък на ремонтите, с десен бутон върху избран ремонт да се активира модула за одобряване само за конкретния избран ремонт.

одобряване на ремонт с десен бутон от основния екран

Търсене по период и по обещано за дата

Във секцията за разширено търсене на ремонти (от основния екран) вече е възможно да се задава филтър по дата с опция да се определи по коя точно дата да се осъществи търсенето. В опциите с датите, по които може да се направи филтъра са включени следните: по дата на регистриране; по дата на ремонт; по дата на получаване; по обещана дата.

търсене по период от основния екран

търсене по обещано на дата от основния екран

Възможност а избор на клиент от списък при въвеждане данните на ремонт

При попълване данните на поръчка за ремонт вече данните на клиента може да се попълват, чрез избор от списък с клиенти, като за целта е създадена нова номенклатура с клиенти на сервиз. Клиентите на сервиза се идентифицират единствено по телефонен номер, който се формира от код на държавата + самия номер.

възможност за избор на клиент от списък при попълване данните на ремонт