BSTP201712-001 – Промяна на началния екран, на складовия софтуер GVStorePRO. Бюлетин от 10 декември 2017 г.

Софтуерен продукт: Складова програма GVStorePRO

10.12.2017 г.

Нов начален екран

Промяна на началния екран на складовия софтуер GVStorePRO. Началният екран вече не се появява само в горната част, като широка лента, а изпълва целия екран, като в централната част преди да е осъществен достъп се извежда информация от уебсайта на ФОРНЕКСТ ЕООД, като информационен бюлетин или указания за работа. В лявата част от екрана са изведени основните връзки, които може да се използват само след, като се осъществи достъп до системата с потребител и парола. Екранът за вход в системата вече не се появява веднага автоматично, а е необходимо да се използва бутона за тази цел.

нов начален екран на складовия софтуер GVStorePRO

След осъществяване на достъп до системата на началния екран се зареждат диаграма за приходите и разходите в процентно съотношение, диаграма за ДДС от покупки и продажби като процентно и като стойност. Диаграмата за ДДС не се извежда, когато потребителя, който е осъществил достъп не е администратор. В долния ляв ъгъл е изведена и още полезна информация.

нов начален екран на складовия софтуер GVStorePRO

В ляво може да се използват бързите връзки за достъп до най-използваните модули. За тези, които са свикнали и искат да ползват системата със събрания екран и също, когато искате да скриете обобщената информация от основния екран е предоставена опция, с която може екранът да се свие или да се разпъне отново.

свиване и разпъване на основния екран

Информацията на основния екран се обновява всеки път, когато се затварят основни модули и се връщате към началния екран, за да активирате друг или да излезете от системата.

Промени във входящите заявки за склад

При въвеждане на стока към входяща заявка за склад, когато се извежда екрана с номенклатурата на артикулите, в полето за търсене вече може да се изведе резултатът с натискане на клавиша Enter.

При попълване на данните за стока към входяща заявка вече може да се използва Enter за преминаване от поле в поле.

В списъка със стоките към входящи заявки за склад вече има информация и за наличното количество в съответния склад

извеждане на информация за налично количество в склада при входящи заявки за склад

Модул склад

В модул склад в левия панел с информация за цени 2, 3 и 4 вече се показват коректно, когато се преминава към секцията за визуализиране на цялата номенклатура.

коректно показване на цените в левия панел на модул склад след преминаване към секция „Номенклатура“

Справка за печалба

Направена е корекция при изчисляване сумата на продадените количествата в справката за печалба. В определени ситуации стойността не се извеждаше коректно (показваше по-голяма стойност). Грешката в изчисляването беше само в количествата, а не в стойностите. Стойностите на изчислените печалби се извежда коректно.