BSRP201702-001 - Обобщен бюлетин за нанесени промени в ServicePRO

Софтуерен продукт: Софтует за сервиз GVServicePRO - сервиз за черна и бяла техника

13.2.2017 г.

Прехвърляне на сервизна поръчка от един сервиз към друг

Добавена е възможност, която позволява прехвърляне на ремонта карта от един сервиз към друг сервиз. В случаите, когато даден ремонт първоначално е създаден от една сервизна база, но в последствие се налага ремонтът да бъде прехвърлен към друга сервизна база, вече това може да се осъществи. С десен бутон върху конкретния ремонт трябва да се избере от менюто „Премести ремонт към друг сервиз“.

прехвърляне на сервизна поръчка от един сервиз към друг

прехвърляне на сервизна поръчка от един сервиз към друг

Опцията се предоставя с право на достъп и не е достъпна ако изрично потребителят няма включени права за ползване до нея.

Нова опция за филтриране на ремонти, които са маркирани за посещение при клиент

В панела на основния екран, който дава възможност за разширено филтриране на ремонти е добавен нов критерий, чрез който може да се филтрират само ремонти, които са маркирани, като посещения при клиент.

панел с разширени опции за търсене

Нов индикатор за информира и нов екран за извеждане на списък-график на уговорени посещения при клиенти

В основния екран и по-точно в панела за действия е добавен нов индикатор, който информира потребителя, че има ремонти, които са с обещана дата и са маркирани за посещения при клиенти.

индикатор за информиране за график за посещения

При клик върху индикатора се извежда нов екран, в който се извежда списък на всички ремонти, които са в статус „ЗА РЕМОНТ“ или „ЧАКА“ и са маркирани, че са посещения при клиент на място.

списък-график за посещения

В екрана има възможност да се филтрират списъкът по конкретен техник и за определен период или за конкретен ден. Списъкът може да бъде експортиран в Excel и на практика представлява график на посещения на клиенти.