Търсене на ремонт по свързан документ и Tracking Number/Тракинг номер

Софтуерен продукт: Софтует за сервиз GVServicePRO - сервиз за черна и бяла техника

13.2.2018 г.

Добавена е нова възможност за търсене на ремонтна карта в първоначалния екран със списъка на ремонти. В полето за търсене разположено над списъка с ремонти, когато е избран методът „Търсене по ключова дума“ вече системата осъществява търсене и още две нови полета с данни от ремонтната карта. Едното поле е „Свързан документ“, а другото е „Tracking number/тракинг номер“

Търсене на ремонт по свързан документ и Tracking number

добавяне на нови полета в търсене по ключова дума в софтуера за сервиз GVServicePRO