Информация от заявка към доставчик за заявени части

Софтуерен продукт: Софтует за сервиз GVServicePRO - сервиз за черна и бяла техника

22.2.2018 г.

Данни за поръчаната част към ремонт

В екрана с данните за заявена част от сервиза към склада, за конкретна сервизна поръчка вече може да се получи информация за това дали заявената част е обработена от склада и придвижена за поръчка към доставчика. При отваряне на екрана с информация за направената заявка в десния блок се извеждат данни за входящата заявка в която фигурира частта и също за изходящата заявка към конкретния доставчик с информация за статус на заявката, дата на изпращане и дата на очакваната доставка.

информация за направена заявка към доставчик за конкретна сервизна поръчка в софтуера за сервиз GVServicePRO