Нови полета за тип на обслужване и вид дейност

Софтуерен продукт: Софтует за сервиз GVServicePRO - сервиз за черна и бяла техника

8.3.2018 г.

Тип на обслужване и вид дейност

В екрана за добавяне и редактиране на ремонтна поръчка са добавени две нови полета с информация за типа на обслужване и вида дейност. Полето с типа на обслужване се попълва от твърдо заложена номенклатура със следните типове: Абонамент; Пълен абонамент; Без договор. При необходимост тези данни могат да бъдат други, но попълването трябва да се извърши ръчно от програмист на софтуерния продукт. Другото ново поле е с информация за вида дейност, която се извършва свързано с типа на обслужването.

тип на обслужване и вид дейност в софтуера за сервиз GVServicePRO

Новите полета с данни са предвидени да обслужват по-специално сервизи, които се занимават с обслужване на клиенти чрез абонамента поддръжка. Такива сервизи например са специализирани в ремонт и поддръжка на банкови броячни машини, климатична техника и други подобни.