Индикатори към продукти

Софтуерен продукт: Софтует за сервиз GVServicePRO - сервиз за черна и бяла техника

8.3.2018 г.

Създаване на индикатори към продукти

Добавена е нова възможност, която позволява да се създава списък с конкретни индикатори, чиито стойности след това при създаване на ремонт да бъдат попълвани. Предварително, списъкът с индикаторите, се залага в информация за продуктите. Така всеки продукт може да има собствен списък с индикатори. Например за броячни машини може да се заложат индикатори от рода на: Преброени банкноти; работни часове; транспортно време. При това положение, след като се заложат стандартно към продукта „Броячни машини“ при създаване на нова сервизна поръчка системата предоставя опция за попълване на стойностите и след това на разпечатването им върху протокола за извършения ремонт.

индикатори към продукти в софтуера за сервиз GVServicePRO

Попълване на индикатори към конкретен ремонт

Гореописаната възможност е необходима, за да може, след като се регистрира нов ремонт, към него да се даде възможност да се попълнят конкретни стойности за индикаторите на конкретния ремонт. Така в секциите към даден ремонт е добавена нова секция „Индикатори“, където може да се генерира списък с индикаторите, които са прикачени към дадения продукт и след това те могат да бъдат попълнение със съответните стойности по време на ремонт или профилактиката.

попълване на стойности в индикатори към продукти в софтуера за сервиз GVServicePRO