Списък на машини и уреди на поддръжка

Софтуерен продукт: Софтует за сервиз GVServicePRO - сервиз за черна и бяла техника

25.3.2018 г.

Създаване на списъка

В основното меню „Сервиз“ е добавен нов елемент с наименование „Машини/уреди на поддръжка“. От него може да се активира новият модул, който позволява да се създаде списък на всички машини и уреди по серийни номера, модели и връзка към корпоративен клиент, които се свързани с договор за абонаментна или извън абонаментна поддръжка. Важното тук е това, че за всяка машина се отбелязва типа на обслужване и след това при създаване на нов ремонт информацията от този модул се взима предвид. Включена е и възможност за маркиране на машините от списъка, като „Вече не се води на отчет за абонамент“. При този случай се запазва информацията за конкретната машина, но вече не се свързва с модула за създаване на нов ремонт.

списък на машини и уреди на поддръжка в софтуера за сервиз GVServicePRO

списък на машини и уреди на поддръжка в софтуера за сервиз GVServicePRO

Връзка между списъка и създаване на нов ремонт

Целта на модула е да даде възможност, създавайки списък на всички машини, с или без информация за корпоративни клиенти, след това автоматично при създаване на нов ремонт да се прави проверка по серийния номер за това дали съществува уред, който се води на поддръжка и какъв точно тип е поддръжката. По този начин се избягва възможността за грешно попълване на полето с данни за типа на обслужване в ремонтната карта, както и да се избегне регистрирането на машина/уред, която не фигурира в списъка и не подлежи на обслужване.

проверка при създаване на нов ремонт за типа на обслужване при въвеждане на серийния номер