BSRP201704-001 - Обобщен бюлетин за нанесени промени в ServicePRO от 17 април 2017 г.

Софтуерен продукт: Софтует за сервиз GVServicePRO - сервиз за черна и бяла техника

17.4.2017 г.

Нова възможност за известяване по имейл

Добавена е нова функционалност, която позволява да се включи опция за известяване по имейла на служители и техници при създаване на нова поръчка за ремонт, при промяна на статус на поръчка, при изпращане на заявки за части и при приключване на ремонт. За целта в екрана за настройки е създадена отделна секция, в която може да се въведат данни необходими за конфигуриране на системата за известяване по имейла.

настройки за известяване по имейла в софтуера за сервиз GVServicePRO

Създадени са две опции за изпращане на имейли. Едната дава възможност изпращането на имейлите да се извършва чрез и през Microsoft Outlook. Втората дава възможност имейлите да се изпращат директно чрез посочване на SMTP сървър и имейл акаунт.

В екрана за работа с номенклатурата за техници са добавени нови полета с данни свързани с функционалността за изпращане на имейли. В екрана за попълване данните на техника вече може да се въведе имейл на техника и отметка за това дали техника да се известява при настъпили промени.

въвеждане на данни за известяване на техници за настъпили промени свързани с регистриране на нова сервизна поръчка в сервизния софтуер

Нов екран за показване на история на ремонтите по сериен номер

Създаден е нов екран, който дава списък на всички ремонтни поръчки свързани с определен уред по серийният му номер. Чрез него може да се проследи цялата история на даден уред по неговия сериен номер и да се разгледа подробно всеки отделен ремонт независимо от това в кой сервизен център е бил приеман за ремонт. Извикването на списъка се осъществяват с десен бутон върху даден ремонт от основния екран или от списъка на ремонтите на определен техник.

история на ремонтите за определен уред по сериен номер

списък на всички ремонти филтрирани по сериен номер на уред

От списъка с история на ремонтите е добавена и възможността с двоен клик върху дадена ремонтна поръчка да се изведе екран, който дава подробна информация.

екран с подробна информация при поискване от история на ремонтите.

Добавени нови опции за задаване на условия в обобщената справка за ремонти

В обобщената справка за ремонти вече е добавен втори панел с опции за задаване на допълнителни критерии. Новите критерии, които могат да се използват са филтриране по техник и по подстатус. Също в списъка с резултатите са изведени и колони с информация за техник и подстатус.

добавяне на още критерии, по които да се филтрират справките

втора страница с критерии, по които да се филтрират справките

нови колони с информация за техник и подстатус в резултата на обобщената справка за ремонти

Автоматично попълване на полето за категория

В екрана за създаване или редактиране на нова сервизна поръчка вече след попълване на информация за продукта, в случаите когато към избрания продукт има само една единствена категория то полето за категория се попълва автоматично, което улеснява попълването на данните.