Складов софтуер със сервиз GVStore&Service

2960 лв.

Софтуерен продукт за управление на складови и търговски дейности с включен модул за обслужване и на сервизна дейност. Създаден за обслужване на малки и средно големи търговски обекти, складове и сервизи за черна и бяла техника, битова електроника, GSM апарати и таблети.

Тази версия на складовия и сервизния софтуер вече не се поддържа и развива! Въпреки това продуктът се предлага с всички вградени функционалности в него и може да си го закупите, но в него вече не се нанасят корекции и не се предлагат нови версии.

ФОРНЕКСТ ЕООД предлага новите версии за складов и сервизен софтуер GVStorePRO (склад) и GVServicePRO (сервиз), които може да разгледате.

Прочетете повече

Представяне Цени и условия Инсталиране и поддръжка Презентация Изтегляне

Подходящ за малки и средно големи магазини

Подходящ за малки и средно големи магазини

GVStore е складов софтуер предназначен за малки и средно големи магазини, търговски обекти или складове за търговия на едро. Използва локална база данни, предлага бърза и лека работа с данните.


Работа от няколко работни станции в локална мрежа

Може да ползвате софтуера едновременно от няколко работни станции свързани в една локална мрежа е в един търговски обект/магазин. По този начин може да разпределите по-лесно дейностите по отделните работни станции.
Работа от няколко работни станции в локална мрежа
Всички модули в едно

Всички модули в едно

Купувате един път и притежавате всичко включено в цената. Складовия софтуер и сервизния софтуер GVStore&Service не се разделя на отделни модули с цел предлагане всеки на отделна цени. Така на достъпна цена получавате всичко което е вградено като възможности и модули.
Сервизен модул

Сервизният модул GVService заедно с GVStore е напълно функционален мощен продукт за управление на сервизна дейност. Сервизният модул е свързан със складовия, като двата използват една обща база от данни. Сервизната програма е подходяща и предназначена за сервиз за черна и бяла техника, сервиз за компютри, сервиз за GSM телефони и таблети.
Сервизен модул
Подробна информация на артикулите

Подробна информация на артикулите

  • Заменки – предложете друг артикул на клиента, когато търсеният от него продукт е изчерпан
  • Модели – подходящо за склад с резервни части, опишете информация за моделите автомобили, черна техника, бяла техника или друга техника.
  • Снимка – сложете снимка на артикула за да ви помага при намиране на конкретна стока и за предотвратяване на грешки.
  • Място в склада – намерете бързо артикула във вашия склад, като използвате опцията за въвеждане на информация за място, като запишете кода на позицията за рафт номер или кодировката, която използвате за целта.


Заявки от клиенти с резервиране на количества

В складовия софтуер разработен от ФОРНЕКСТ е вграден отделен модул за заявки от клиенти с богат набор от възможности. Опишете стоките, които ваши клиенти поръчват в заявка и използвайте опцията за резервиране на количества. По този начин може да гарантирате коректно отношение и точно изпълнение на поръчките от клиентите ви.
Заявки от клиенти с резервиране на количества
Заявки към доставчици

Заявки към доставчици

При необходимост от набавяне на стоки, които са поръчани от клиенти и не са налични в момента, също и за стоки набелязани от вашите служители, че трябва да се поръчат от контрагентите ви, нашият складов софтуер ви предлага да създадете изходящи заявки за стоките, които трябва да се доставят при това от съответните доставчици.


Издаване на фактури

Със складовия софтуер на ФОРНЕКСТ ЕООД модулът за фактури е вграден и издаването на фактура за продажба става лесно, веднага и в момента на създаване на продажбата. Позволява корекция ако сте направили грешка, но само ако имате зададени права за това. Преобразувайте лесно стокови разписки във фактури, както и създайте фактура от няколко складови документа. Тези гъвкави възможности ще направят вашата работа по-лесна и ще ви предостави добра отчетност.
Издаване на фактури
Бърза продажба

Бърза продажба

За магазини с по-голямо натоварване възможността за създаване на изборът на модула за бърза продажба е подходящото решение. Той наподобява работа на терминал в хипермаркет, позволява да обслужвате едновременно до 10 клиента, води временни сметки на всеки клиент до момента до който накрая завърши покупката и е предназначен за работа с баркод скенер.
Серийни номера

За стоки със серийни номера, за които се предлага и гаранция, софтуерът ви осигурява опцията да заведете стоките в склада като успоредно с това опишете серийните номера. Тази опция е особено подходяща за компютърни компонент, мобилни телефони, таблети и всяка техника която се предлага. При продажба на стоки в гаранция складовия софтуер GVStore има и опция за разпечатване на гаранционна карта към клиента.
Серийни номера
Няколко продажни цени

Няколко продажни цени

Складовия софтуер ви предлага лесна възможност за предоставяне на отстъпка при продажба. Освен традиционния начин със задаване на процент отстъпка с GVStore може за всеки артикул да зададете четири продажни цени, като първата цена е крайно-клиентска, а останалите три са цени със заложена отстъпка.


За кого е подходящ складовия софтуер

Складовия софтуер е подходящ за почти всички видове търговска дейност. Особено подходящ и специализиран е за търговия с резервни части, електронни компоненти, електроника, компютърни компоненти, компютри, GSM телефони и таблети.

За кого е подходящ складовия софтуер
За обслужване на повече от един обект или склад

За обслужване на повече от един обект или склад

GVStore е подходяща за управление на един търговски обект, един магазин или работа от няколко работни станции в един обект. При необходимост от управление на повече от един обект и склад изберете новата разработка на ФОРНЕКСТ - складовата програма GVStorePRO


Минимални количества и набелязване за доставка

Голямо удобство за потребителя осигуряват опциите за определяне на минимални количества в склада и функционалността „Набелязване за доставка“. И двете опции подпомагат процеса на снабдяване чрез изработване на поръчки към вашите доставчици.
Минимални количества и набелязване за доставка

Цена за първото закупено копие

Цената за първото закупено копие за работа на една работна станция без ограничение за ползване във времето е
2960 лв.

Тази цена се заплаща еднократно и е крайна.

Цена за всяко следващо копие на продукта

Цената за всяко следващ копие предназначено за работа в локална мрежа в един търговски обект е 456 лв.

Тази цена се заплаща еднократно.


Какво включва цената?

Със заплащане на съответната стойност получавате възможността да ползвате софтуерния продукт без ограничение във времето. Еднократно заплащате и закупувате софтуера без задължителни условия за поддръжка или абонаменти. Тези допълнителни услуги са по преценка на клиента.

 

Цена за допълнителна работна станция (допълнително копие)

Софтуерът поддържа работа в локална мрежа. В случаите, когато клиентът желае да ползва повече от една работна станция в една локална мрежа в рамките на един търговски обект допълнителните копия на продукта се заплащат с отстъпка. Отстъпката се ползва само при първоначално закупуване.

 


Инсталиране и настройка за работа

Препоръчва се инсталирането на програмния продукт да се извърши от упълномощен специалист. Инсталирането може да се извърши чрез осигуряване на отдалечен достъп до съответната работна станция. В този случай услугата е безплатна. За клиенти, които се намират извън територията на гр. София основно се практикува инсталиране чрез осигуряване на отдалечен достъп. Инсталирането може да се извърши и от клиента, чрез изтегляне на инсталационния пакет на компютъра си и стартиране на инсталационната програма. За инсталиране на място при клиента цената на услугата за посещение на място (за територията на гр. София) с цел инсталиране и настройка е 30 лв. При поръчка на стойност над 200 лв. услугата е безплатна (за територията на гр. София)

 

Извършване на промени по поръчка на клиента

Поддръжката на този софтуер е преустановена и той не подлежи на развитие. В случай, че клиентът има необходимост от извършване на доработки трябва да премине към използването на новата версия GVStorePRO.

 

Тази версия на складовия и сервизни софтуер вече не се поддържа и развива! Въпреки това продуктът се предлага с всички вградени функционалности в него и може да си го закупите, но в него вече не се нанасят корекции и не се предлагат нови версии.

ФОРНЕКСТ ЕООД предлага новите версии за складов и сервизен софтуер GVStorePRO (склад) и GVServicePRO (сервиз), които може да разгледате.

 

Изтегляне на демонстрационна версии на GVStore&Service

Инсталационен файл: GvStorePlusService_4.2.1.45.exe (продуктът вече не се предлага)

Големина на файла: 17.5 MB

От дата: 29.09.2011 г.

Тази версия на програмата е без въведени данни. Дава възможност да въведете реални данни от вашия склад/сервиз.

Шрифтове за печат на изходни документи:

sphcnrr.ttf

SPCOURMD.TTF

Изтеглете тези файлове и ги копирайте в папката на Windows с шрифтовете (Settings/Control Panel/Fonts), в случай, че не са инсталирани. Необходимо е, за да можете да разпечатвате документи от програмата на кирилица!

Инструкции за инсталиране:

След като инсталирате програмния продукт, трябва да направите и следните настройки на вашата операционна система: В "Control Panel", в "Regional and Language Options" трябва да зададете Bulgarian освен в [Regional Options] страницата и в [Advanced]. Тези настройки важат за операционна система Windows XP. Ако това не е направено, в програмата няма да се чете кирилицата! В "Control Panel" трябва да зададете за десетичен разделител точка, а не запетая! => Decimal symbol в [Numbers] и [Currency] Настройте формата на датата (Short date format) така: "dd.MM.yyyy" или “dd.M.yyyy” Ако преди това е била "dd.m.yyyy г." задължително изтрийте всичко след последния "y", включително и интервала след него! В случай, че разделителят е „-” сменете го с точка!