Достъп с парола до данните в GVCarService-2

След стартиране на програмата се зарежда основния екран на GVCarService-2. Преди да се осъществи достъп повечето функции не са достъпни, а в централната част на екрана се зарежда информация от сайта на ФОРНЕКСТ ЕООД, от която може да получите важна или представителна информация за продукти и услуги, които предлагаме. Често се публикува и информация от бюлетина за нанесени корекции и подобрения в софтуера за автосервиз GVCaRService-2.

информация от сайта на ФОРНЕКСТ ЕООД след стартиране на софтуера за автосервиз GVCaRService-2

В горения ляв ъгъл е поместен блок, който е предназначен и се предоставя на потребителя за осъществяване на вход в системата чрез въвеждане на потребителско име и парола. При първоначално инсталиране на продукта са заложени следните данни за достъп:

За потребителско име използвайте: Supervisor

Паролата за достъп е: 123

блок/панел за осъществяване на достъп с потребител и парола до данните на програмата за автосервиз GVCaRservice-2

Потребителят “Supervisor” е потребител, чрез който може да администрирате цялата система и той е заложен служебно. Неговото име и права на достъп не може да бъдат променяни, но може да смените паролата и това е препоръчително.

Въведете потребителя и паролата в определените за целта полета и потвърдете с бутона „ВХОД“, за да стартирате работа със софтуера за автосервиз GVCarService-2. След като осъществите достъп данните ще се заредят и всички функции, които не са били достъпни, ще се активират. Може да започнете работа с продукта.