GVCarService - указания за работа

Основни стъпки за рабора с GVCarService

Основни стъпки за работа с програмата за автосервиз GVCarService