Описание на функционалността на основния екран в GVCaRService-2

След осъществяване на достъп в софтуера за управление на автосервизна дейност GVCarService-2 на основния екран в зависимост от определените права на достъп може да се ползват функциите, които се предоставят.

функционалност на основния екран на gvcarservice-2

Основно меню

Основното меню на програмата е разположено в горния ляв ъгъл на основния екран където обичайно и подобно на повечето софтуерни продукти се разполага. Чрез основното меню имате достъп до голяма част от функциите, които са предоставени в софтуерния продукт. Чрез него дори преди да сте осъществили достъп до системата може да използвате менюто „настройки“, за да изберете езика и да активирате продукта.

основно меню на програмата за автосервиз GVCarService-2 на основния екран

Лента с бутони

В горната част на екрана под основното меню е разположена лента с функционални бутони и информация за потребителя, който е осъществил достъп до системата.

лента с бутони за работа на основния екран в софтуерния продукт за автосервиз GVCarService-2

В лентата са разположени бутоните с най-често използваните функции, като добавяне/регистриране на нов автомобил-клиент, редактиране данните на автомобил-клиент, извикване на ремонтите на избран автомобил, опресняване на информацията, списък на всички ремонтни поръчки и изход от системата. В ляво от бутона за изход е поместена информация за потребителя, който е осъществил достъп до системата.

Лента/панел с опции за вход/изход и търсене

панел за осъществяване на вход в софтуера за автосервиз, избор на метод за търсене и поле за осъществяване на търсене в списъка с автомобили.

Функциите, които се предлагат в панела за вход и търсене са най-често използваните. От тук се осъществява основно търсенето на автомобили-клиенти, определя се методът за търсене, както и в този панел са разположени опциите за вписване и отспиване като потребител, който ще работи или е работил със софтуерния продукт.

Основна централна част с информация в табличен вид за автомобилите-клиенти

В централната част на екрана се показва информацията за регистрираните автомобили-клиенти в табличен вид с избрани колони, с конкретни данни за автомобилите и клиентите на вашия сервиз.

информация в табличен вид с данните на автомобилите и клиентите на сервиз.

Тук удобно може да се движите по списъка, да го сортирате по определените колони (това става като кликнете в мишката върху наименованието на всяка колона), да придвижвате списъка вляво и дясно за да разгледате пълните данни на всички изведени колони, да изберете конкретен запис и да отваряте екрана с данните на автомобила клиент (с двоен клик върху избрания ред).

Панелът „Действия“

Панелът с наименование „Действия“ до известна степен дублира функциите на бутоните и избор на действие от основното меню, но основната му задача е да предостави удобство за потребителите, които предпочитат и са свикнали с функционалността предлагана в уеб среда, а именно наподобяваща активни връзки(линкове), които след позициониране на мишката върху името може да се осъществи действие след клик.

панел за по-лесен и бърз достъп до извикване на основни функции чрез подобен интерфейс предлаган в уеб среда.

Панелът „Детайли“

Панелът с детайлите предоставя информация за текущия/активен ред от таблицата. В него се показват подробни данни за автомобила-клиент без да е необходимо да се отваря екрана за редактиране данните на автомобила. Тук единствено се предоставя възможността да се прикачи едно или няколко изображения на автомобила, както и показва самото изображение на активния избран ред от таблицата със списъкът на колите.

панел с предоставяне на подробна информация за текущия автомобил от таблицата със списъка на автомобилите-клиенти.