Регистриране на нов автомобил-клиент в GVCarService-2

Когато нова кола-клиент постъпва за ремонт във вашия сервиз е необходимо първо да се въведат данните и. В случай че дадения автомобил вече е бил клиент, той вече може да фигурира във вашия списък. Преди да пристъпите към добавяне първо направете търсене и след като се уверите, че дадения автомобил не е регистриран вече пристъпете към регистрирането на неговите данни.

Използвайте бутона „Добави“ от лентата с бутони, комбинация от клавишите Ctrl+A или от панела с действия кликнете върху „Добавяне на нов автомобил(клиент)“

добавяне на нов автомобил-клиент

В този екран трябва да попълните данните за автомобил, който ще приемате за ремонт. Данните на автомобила се попълват еднократно, след което те се добавят към списъка с всички коли-клиенти на вашия сервиз.

След като попълните информацията в екрана потвърдете с бутона „Запис“ за да запишете данните и да го добавите към списъка с коли-клиенти на вашия сервиз.

запис на данните при въвеждане/регистриране на нов автомобил-клиент

Използвайте бутона „Отказ“ в случай, е искате да се откажете от добавянето/регистрирането на новия автомобил-клиент.

Метод на попълване на полета с избор от списък

Част от полетата с информация за автомобила се попълват чрез избор от списък. Възможно е при първоначално използване на софтуера, списъците да не са попълнени с данни, или от тях да липсват конкретни данни, които е необходимо да попълните. За целта е предоставен отделен функционален екран със списъка на конкретната номенклатура и възможности за добавяне, редактиране, търсене и потвърждаване на избрана позиция.

Пример за такова номенклатурно поле е полето с информация за „Марка“

поле чиято информация се попълва, чрез избор от списък

До всяко такова поле, в дясно от него, има малък бутон с три точки „…“, чрез който се извиква допълнителния функционален екран за работа с конкретната номенклатура.

активиране на екран за работа с конкретната номенклатура

Използване на функционалност за добавяне на нова марка

добавяне на нова марка автомобил към номенклатура на марките

Търсене в списъка с марките автомобили

Търсене в списъка с марките автомобили

Възможност за редактиране на вече въведена марка

Възможност за редактиране на вече въведена марка

Има списъци/номенклатури, при които не се позволява добавяне на нови записи и редактиране на съществуващи. При тях може да изберете стойност само от твърдо заложените в списъка.

Списъци/номенклатури, при които не се позволява добавяне на нови записи