Изписване на части от склада към ремонтни карти

Изписването на части от склада е втората стъпка от целия процес по отразяването на вложените части към даден ремонт.

След като към ремонтна карта има заявени и изпратени части, следващата стъпка е заявените части да се изпишат от склада. Това става със складов документ и той се създава от складовия софтуер GVStorePRO. В него се събират и обработват всички заявени части по ремонтни карти.Изписване на части по ремонтна карта

Стартирайте GVStorePRO. Изберете от менюто "Продажби/Документи за продажба" или използвайте бързия бутон с илюстрация на пазарна количка от панела с бързи бутни.

изписване на части от склад към ремонт през складовия софтуер GVStorePRO.

Създайте нов документ за продажба като използвате бутона "Добави". Изберете склад, от който ще се изписват частите, изберете клиент, тип на документа и най-важното е да изберете/посочите ремонтната карта, към която ще се изписват стоките от склада. От падащото меню със списъка на ремонтните карти, които чакат за части може да видите номера на ремонта, датата на регистриране, статуса и инициал на сервизната база.

създаване на документ за изписване на части от склад към ремонт през складовия софтуер GVStorePRO

Потвърдете създаването на документа за изписване от склад с бутона "Запис". Преминете към изписване на стоките от склада към създадения документ. За целта направете активна секцията "Стоки към документа" (ако тя не е активна) и от лентата с бутони вдясно от таблицата със списъка на стоките към документа използвайте най-горния бутон.

изписване на части от склад към ремонт през складовия софтуер GVStorePRO.

Системата дава възможност да се придържате и да изписвате само от заявените части към ремонта, но има и възможност да се изпишат части към ремонта, които не са заявени. Препоръчва се първия вариант и за него трябва да изберете от изведеното меню "Изписвай от списък със заявените стоки към ремонта"

изписване на части от склад към ремонт през складовия софтуер GVStorePRO.

След като изберете изписване от списък със заявените стоки към ремонта се извежда екран с информация за ремонта и списъка на заявените части. В този списък не се показват текстовите заявки, тъй като те още не са припознати с действително съществуващи артикули. Така тук може да потвърдите изписването само на наличните позиции, а за останалите това трябва да се направи на следващ етап където ще се наложи доставка на неналичните или подсигуряване на количество от друг склад/обект.

От списъкът със заявените части всяка позиция трябва да се потвърди. За целта използвайте двоен клик върху избраната позиция. В изведения екран потвърдете изписването на количеството с бутона "Запис". След този момент количеството за конкретния артикул се изписва от склада (намалява се количеството в избрания склад) и заявената част преминава в статус "ИЗПРАТЕНО/ИЗПИСАНО ОТ СКЛАД", като същевременно се премахва от списъка чакащи за изписване.

изписване на части от склад към ремонт през складовия софтуер GVStorePRO. изписване на части от склад към ремонт през складовия софтуер GVStorePRO. изписване на части от склад към ремонт през складовия софтуер GVStorePRO.

След като обработите всички възможни за изписване стоки/части затворете екрана с информация за заявените части и разпечатайте складовия документ.

изписване на части от склад към ремонт през складовия софтуер GVStorePRO. изписване на части от склад към ремонт през складовия софтуер GVStorePRO.

Вижте още: