Принцип и логика на изписване на стоки от склада в GVStorePRO

За разлика от предишната версия GVStore тук в GVStorePRO складовите документи и счетоводните документи са отделени в два модула. По този начин се дава възможност изписването на стоки от склада да се извършва първо със складов документ и след това да се издаде фактура, като също така това дава възможност да се направи една фактура в която са включени няколко или част от стоките на няколко складови документа. Във времето това може да стане тогава, когато решите и когато реално клиентът трябва да си получи фактурата или касовата бележка. Преди да се издаде фактура или касова бележка стоките не могат да бъдат изписани от друг потребител за друг клиент. По този начин се позволява организация от следния тип:

  • В търговския отдел клиентът се консултира и заявява какви стоки ще закупи. Те се изписват в модула „Продажби“ със стокова или складова разписка. Съответно количествата се приспадат от общо наличните (съществува опция за изписване на минус от склада, когато няма заприходени количества);
  • Документът става видим в склада където служители подготвят стоката, която клиентът да получи;
  • Междувременно клиентът минава през счетоводния отдел където указва начина на плащане (заплаща ако е в брой) и му се издава фактура;
  • С издадената фактура клиентът отива в склада за да си получи стоката.

Тази организация е по-типична за търговия на едро където складовете и офисите са в отделни помещения, но не е задължителен и всичко това може да бъде извършено на едно работно място в едни магазин. Всъщност софтуерния продукт за склад позволява клиентът да избере как да организира процесите си при осъществяване на продажба.

Също за разлика от старата версия тук вече може да се работи с неограничен брой складове, от които да изписвате стоките. Всеки документ определя от кой склад се изтеглят и продават стоките. Отделните складове може да се прикачат към конкретни потребители, като това също отваря много възможности за да организирате работа на вашата търговска дейност по ваш модел.

Всъщност модулът за продажби е основен модул в складовия софтуер GVStorePRO и него ще използвате най-често и чрез него в динамичен режим ще получавате важна информация.

Следвайки тази логика на разделяне на складовата дейност от счетоводната, справките също са разделени. Така едните справки показват и обобщават данните от реалната складова дейност, на базата на които може да се правят цени анализи, а другата част обслужва счетоводните документи и служат за предоставяне на точна информация към счетоводния отдел или счетоводната фирма, която осчетоводява дейността ви.

Вижте още: