Описание на основния екран за работа със складовия софтуера GVStorePRO

Основния екран на GVStorePRO представлява панел, който се разполага в горната част на вашия екран. При първоначално стартиране на продукта екранът се показва след като осъществите достъп до системата.

Описание на основния екран за работа със складовия софтуера GVStorePRO

След като осъществите достъп до системата от основния екран може да стартирате отделните модули чрез избор от менюто, както и да ползвате бързите бутони изведени под основното меню. На основния екран се извежда информация за потребителя на системата, валидния срок за ползване на продукта, както и лента за активиране и подновяване на срока за ползване.

Вижте още: