Какво представлява GVCarService-2

GVCarservice-2 е наследник на добре познатия софтуер за автосервиз GVCarService. Това е софтуерен продукт за управление и организиране на автосервизна дейност. Една от основните цели на софтуера е да бъде лек и удобен за работа. Създаден е с идеята да предостави най-необходимото и напълно достатъчно като функции и справки. Предимно предназначен за автосервизи, но със своята лека и гъвкава функционалност може да бъде полезен и напълно подходящ за друг вид сервизни дейности като обслужване и ремонт на: машини, велосипеди, мотоциклети, мотори, мотопеди, строителна техника, камиони, селскостопанска техника и други.

Работата със софтуерния продукт е организирана в два основни екрана. В първия екран, който се зарежда още при стартиране, се съдържа и обработва информация с данните на автомобилите, които постъпват за ремонт във вашия автосервиз. Информацията се предоставя в табличен вид под формата на списък, в който лесно може да намерите всеки регистриран автомобил по най-различни критерии. Основното търсене, което е изведено на удобно място, се осъществява по регистрационен номер на автомобила, по номер на рама, по име на клиенти или по ключова дума, съдържаща се в най-използваните данни при регистриране на даден автомобил. Вторият екран предоставя данните с цялата история на избрания автомобил от първия екран. Във втория екран се регистрира всяко постъпване за ремонт, профилактика или обслужване на избрания автомобил. За целта се регистрират ремонтни поръчки (ремонтни карти). Към всяка ремонтна карта е прикачена информация с работните позиции (извършените операции от монтьорите/техниците), вложените части, препоръки, забележки, графични приложения, разходи за сервиза и нова отделна секция за първоначално създаване на план/оферта.

Първи основен екран със списък на автомобилите

Какво представлява GVCarService-2 - първи основен екран

Втори основен екран с данните за сервизната история на избран автомобил

Какво представлява GVCarService-2 - втори основен екран

Накратко GVCarservice-2 ви предоставя идеална възможност за водене на отчетност, за извършените ремонти, получаване на информация за сервизната история на всеки регистриран автомобил, организира вашата дейност и ви извежда ценна информация под формата на подробни справки за постъпили средства, задължения на клиенти, изработени надници на техници, направени разходи по ремонти и други.