Трите основни модула, с които да започнете

Тъй като най-важното, което се иска от една складова програма е да има списък с номенклатура на стоките/артикулите с крайно клиентските цени, да може да се заприходяват/добавят бройки в склада с доставните цени и да може да се изписват/намаляват бройките в склада. Тези три основни функции са организирани в складовия софтуер GVStorePRO чрез три основни модула и те са:

 • номенклатура на артикули
 • доставки
 • продажби

С опознаването на тези три модула е необходимо да започнете като начало. След това ще се появи и необходимостта и от другите модули като например:

 • фактуриране
 • прехвърляне на стока между складове
 • заявки към контрагенти
 • бързи заявки към доставчици
 • заявки от клиенти
 • използване на справките
 • плащания и задължения на клиенти
 • плащания и задължения към доставчици
 • отмятане на плащания
 • касова и банкова наличност
 • . . .

За начало направете следните стъпки:

 • Създайте няколко номенклатурни позиции
 • Доставете няколко артикула в склада
 • Направете няколко продажби

За по-лесно и удобно от основния панел на складовия софтуер GVStorePRO чрез първите три бързи бутона може да достъпите точно тези три модула.

бързи бутона за достъп до номенклатури с артикули, доставки и продажби